fader1 fader2 fader3

Aktualności

Zapowiedź przełomowych zmian systemu sprzedaży drewna

Dodany: 14-06-2012

"Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejną bardzo dobrą wiadomość. Otóż złożone nam przez Ministra Środowiska Marcina Korolca deklaracje, dotyczące gruntownej reformy systemu sprzedaży drewna w 2013r., zaczynają być realizowane. Potwierdza to przebieg wczorajszej narady, zwołanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji tworzących dotychczasową Grupę Roboczą Przemysłu Drzewnego. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych, Marcin Polak...."
więcej...

Baner_IZBY_468x60

Komunikat nr 9/2012
z dn. 14.06.2012r.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy działający w branży drzewnej

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejną bardzo dobrą wiadomość. Otóż złożone nam przez Ministra Środowiska Marcina Korolca deklaracje, dotyczące gruntownej reformy systemu sprzedaży drewna w 2013r., zaczynają być realizowane. Potwierdza to przebieg wczorajszej narady, zwołanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji tworzących dotychczasową Grupę Roboczą Przemysłu Drzewnego. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych, Marcin Polak.

Po kolejnych wystąpieniach przedstawicieli organizacji przemysłowych, w których praktycznie jednomyślnie powtarzały się żądania (wielokrotnie formułowane już wcześniej) odrzucenia obecnego systemu jako szkodliwego gospodarczo i zastąpienia go systemem opartym o umowy długookresowe, naczelnik Wydziału Marketingu Andrzej Ballaun przedstawił propozycje przygotowane przez DGLP na 2013r. i lata następne. Oto ich główne punkty:

  • Wprowadzony zostanie powszechny system umów długoterminowych, dostępnych wszystkim chętnym odbiorcom przemysłowym, bez względu na ich skalę,
  • Umowy zawierane będą na długi okres czasu (może bezterminowo) a corocznie spisywana byłaby na tej podstawie szczegółowa umowa roczna, na 70 % ilości drewna wyliczanej jako średnia roczna wielkość z całości zakupów w okresie poprzedniego 3,5 roku,
  • Drewno objęte umową będzie podzielone co najmniej na główne grupy sortymentów,
  • Zakłada się, że cena drewna w pierwszych umowach będzie średnią ważoną z cen uzyskanych na ostatnich przetargach zamkniętych na Portalu L-D. W kolejnych okresach uzgadniane będą jej korekty w zależności od sytuacji na rynku,
  • 30% puli drewna sprzedawane będzie przez półroczne, systemowe aukcje e-drewno, z propozycjami modyfikacji pozwalających na prowadzenie automatycznej licytacji przez złożenie oferty z limitem ceny i na sprzedaży drewna w pakietach ustalonej wielkości,
  • Bieżące nadwyżki drewna będą sprzedawane jak dotąd, przez bieżące przetargi e-drewno,
  • W przetargach e-drewno uczestniczyć będą tylko przedsiębiorcy,
  • Uczestnicy przetargów będą mogli ujawniać swoje nazwy,
  • Wprowadzone będą skonta za szybką płatność i rabaty za wartość zakupów,
  • Sprzedaż dla osób fizycznych prowadzona będzie jako detaliczna.

 Propozycje te, to dopiero wstępne założenia do zmian. Bardziej szczegółowe informacje będziemy zapewne znali w ciągu kilku dni i sądzę, że będziemy mogli je omówić na naszym Walnym Zgromadzeniu w dn. 22. czerwca, w Rosnówku k/ Poznania. Ocenić je musi też cały przemysł i wypracować swoje spójne stanowisko. Spotkanie z przedstawicielami DGLP, na którym mają prawdopodobnie zapaść końcowe uzgodnienia, zapowiedziane jest na dzień 29 czerwca br. Dopracowanie szczegółów i wdrożenie zmian musi nastąpić jeszcze w tym roku.

Sławomir Wrochna

Prezydent Izby