fader1 fader2 fader3

Aktualności

Konkurs Meble Plus - Produkt 2015 - zapraszamy do udziału!

Dodany: 22-09-2014

Miesięcznik "Meble Plus" zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu "Meble Plus - Produkt Roku" na najlepsze produkty w branży meblarskiej.
więcej...

Miesięcznik "Meble Plus" zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu "Meble Plus - Produkt Roku" na najlepsze produkty w branży meblarskiej.

Konkurs skierowany jest do producentów i wyłącznych przedstawicieli działających na rynku polskim.

Zainteresowane firmy mogą zgłaszać produkty w 17 kategoriach:

 • Jadalnia
 • Salon
 • Mebel mieszkaniowy
 • Sofa
 • Fotel/ Krzesło
 • Zestaw wypoczynkowy
 • Kuchnia
 • Sypialnia
 • Garderoba
 • Mebel dziecięcy i młodzieżowy
 • Gabinet/Biuro
 • Krzesła/ Fotele biurowe
 • Design
 • Elementy i półfabrykaty meblowe
 • Materiały do uszlachetniania płyt
 • Akcesoria meblowe
 • Materiały tapicerskie

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie produkty, które zostały wprowadzone na rynek polski nie wcześniej niż w marcu 2013 r.

Wyboru dokona profesjonalne jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele salonów meblowych, hurtowni półfabrykatów i akcesoriów meblowych, organizacji kupieckich, uczelni, przedstawiciele wiodących targów branżowych, projektanci i architekci wnętrz, a także dziennikarze prasy branżowej i konsumenckiej.

Regulamin konkurs dostępny jest na stronie www.konkurs.meble.com.pl

Zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Biuro konkursu "Meble Plus - Produkt 2015"

tel. 609 790 439, e-mail: produktroku@publikator.com.pl

Komunikat PIGPD w sprawie ostatnich wypowiedzi Ministra
Środowiskaosytaucji na rynku drzewnym

Dodany: 01-09-2014

Komunikat 11/2014 Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (...)Minister Środowiska... jako przedstawiciel rządu powinien szukać rozwiązań nawet najtrudniejszych problemów, skoro są ważne dla kraju, a nie zasłaniaćsię przepisami które, jeśli są złe, trzeba albo zmienić albo poszukać nie kłócących się z nimi rozwiązań.(...)
więcej...

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Winiarska 1,  60-654 Poznań,
___________________________________________________________________
Komunikat  nr 11/2014
z dn. 29.08.2014r.

Szanowni Państwo,
Członkowie Izby

1. Informujemy, że realizując wniosek przegłosowany na naszym ostatnim Walnym Zgromadzeniu, Prezydent Izby wystosował kolejne pismo do Dyrektora Generalnego LP, tym razem dotyczące zapisanej w zasadach sprzedaży drewna, możliwości zmniejszania lub zwiększania przez jednostki LP dostaw drewna o 5%. Pismo to jest załączone do niniejszego Komunikatu.

2.  Na naszej stronie http://e-handeldrewnem.pl/articles/pierwszenstwo-zakupu-drewna-z-lasow-panstwowych-dla-krajowych-producentow-interpelacja-posel-m-wielichowskiej  w dziale "Raporty z rynku" znajdziecie Państwo treść niedawnej interpelacji dotyczącej sytuacji przemysłu drzewnego, złożonej w Sejmie przez poseł Monikę Wielichowską (PO) i odpowiedź na nią Ministra Środowiska. Jak z tych materiałów widać, choć minister M. Grabowski nie zanegował faktu istnienia zgłoszonych w interpelacji problemów, to jednak najwyraźniej nic nie zamierza z nimi zrobić.

- Jego zdaniem, np. pozyskania drewna nie można bardziej zwiększać, bo obecne realizowane jest zgodnie z obecnymi przepisami. Nie zauważa niestety, że pozwalają one pozostawiać w lesie niewykorzystane drewno corocznie zwiększające zasoby drzewostanów przeszłorębnych.

- W zasadach sprzedaży (których ustalanie jest nienaruszalnym (?) prawem Dyrektora Generalnego LP ) też nie przewiduje zmian, bo na ich straży stoi UOKiK i prawa Unii Europejskiej. Nie da się więc jego zdaniem ograniczyć wywozu drewna okrągłego z Polski, a poza tym ta sprawa tylko częściowo dotyczy LP, bo połowę drewna eksportują inne podmioty. Niestety nie wspomniał, jak ten wywóz szkodzi gospodarce, zabierając jej możliwe dochody i miejsca pracy - i, że przecież nieważne jest tu, kto za nim stoi. Ważne jest za to dla niego, że to wszystko dzieje się w zgodzie z przepisami. O żadnym poszukiwaniu możliwości, które nie łamiąc przepisów UE ochroniłyby gospodarczy interes kraju, nic nie wspomina.

- Naliczanie rekompensat w wysokości 40 Euro tytułem nie istniejących kosztów ściągania przez LP nie uregulowanych w terminie należności zdaniem Pana Ministra może trwać, dopóki nie wypowie się w tej sprawie NIK, podobno ją badający. To zaskakujące, skoro niedawne pismo wysłane nam z jego własnego Ministerstwa wyraźnie wskazało, że zgodnie z prawem rekompensata ta powinna być pobierana tylko wówczas, gdy LP faktycznie rozpoczną proces windykacji takich należności. A sam NIK nie ustanawia przecież żadnych wiążących praw.

- W sprawie odtajnienia przebiegu przetargów e-drewno, minister M. Grabowski nie ma stanowiska, pisze tylko, że sprawa jest "wnikliwie badana". Ale pisze też o "kolizji interesu publicznego, LP i nabywców drewna". O jakie interesy tu chodzi - nie wiemy, bo tego nie wyjaśniono. Z naszej pozycji - odbiorców drewna - wiemy jedynie, że większość z nich jest za jawnością przetargów (co swoją ankietą udowodniły same LP) bo służy to uczciwości i przejrzystości procedur zakupu drewna.

- Odnośnie zmian w sposobie klasyfikacji drewna okrągłego, minister popiera stanowisko LP, które nie wyraziły zgody na postulowane przez nas utworzenie wspólnego zespołu do opracowania takich zmian. Zapewne dlatego, że jego zdaniem "realizacja takiego projektu może zawierać zagrożenia związane z brakiem porozumienia pomiędzy LP a przemysłem drzewnym" ! Lepiej więc, jeśli LP same opracują takie zmiany, a potem będą je - już gotowe - konsultować. Czy to jednak zmniejsza te "zagrożenia" które widzi minister, czy oby nie jest odwrotnie ? Może wyjaśni to przebieg już ogłoszonych konsultacji w sprawie gotowych zmian w klasyfikacji drewna wielkowymiarowego liściastego.

Podsumowując, oceniamy że minister Maciej Grabowski odpowiadając na tą interpelację chyba zapomniał o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim zapomniał, że jako przedstawiciel rządu powinien szukać rozwiązań nawet najtrudniejszych problemów, skoro są ważne dla kraju, a nie zasłaniaćsię przepisami które, jeśli są złe, trzeba albo zmienić albo poszukać nie kłócących się z nimi rozwiązań. Chyba zapomniał też, że odpowiada na tą interpelację właśnie jako minister, a nie jako przedstawiciel nie godzącej się na żadne zmiany konserwatywnej frakcji leśników.

3. Minister Środowiska wypowiedział się również w sprawie problemów przemysłu drzewnego zgłoszonych we Wspólnym stanowisku  Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska w sprawie problemów sektora leśno - drzewnego. Mowa o Komisjach Senatu RP, które spotkały się w maju z naszymi przedsiębiorcami w Kotlinie Kłodzkiej. Tekst jego pisma skierowanego do przewodniczących ww. komisji znajdziecie Państwo na stronie Senatu i na http://e-handeldrewnem.pl/articles/odp-ministra-srodowiska-na-stanowisko-senackiej-komisji-srodowiska-w-sprawie-problemow-sektora-lesno-drzewnego . Minister nie był tu oryginalny, bo w większości tego pisma jest kopią innego - omówionego w punkcie poprzednim. Izba, jako współorganizator spotkania w Kotlinie, poczuła się zobligowana do wypowiedzi w tej sprawie.  Nasze pismo również znajdziecie na http://e-handeldrewnem.pl/articles/minister-srodowiska-neguje-stanowisko-komisji-senatu?page=1

4. W nieco innym duchu i wykorzystując internet wypowiedział się o przemyśle drzewnym Wicepremier Janusz Piechociński. Na swoim blogu zamieścił w dn. 27 sierpnia tekst, w którym wskazuje wyraźnie, że po pierwsze przemysł ten to ważny segment naszej gospodarki, po drugie - że jego międzynarodowa konkurencyjność zależy najbardziej od cen surowca drzewnego, po trzecie - że system sprzedaży drewna z LP powinien opierać się o negocjowane umowy ze stałymi odbiorcami (spełniającymi określone (ale nie sprecyzowane - przyp. red.) kryteria), które powinny one objąć 80% dostępnego drewna. Tekst ten również znajdziecie na http://e-handeldrewnem.pl/articles/minister-piechocinski-o-polskim-przemysle-drzewnym.  

5.Myślę, że nadszedł właściwy moment, aby przypomnieć Państwu, że  wiosną 2015r. kończy się kadencja obecnej Rady Izby. Nasze pierwsze Walne Zgromadzenie w 2015r. będzie więc spotkaniem wyborczym. Może już pora pomyśleć o kandydatach do nowej Rady ?

Biuro Izby


Przedruk lub wykorzystanie w inny sposób powyższych materiałów, oraz pism i prezentacji dołączonych do niniejszego Komunikatu, w całości lub części, wymaga zgody Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego


POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Winiarska 1,  60-654 Poznań,

Tel. + 61- 822 47 52  fax + 61- 849 24 68  e-mail pigpd@drewno.pl
___________________________________________________________________

 IG- 63/08/2014                                                 Poznań, dn.    25.08.2014 r.

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

Jak z pewnością Panu wiadomo, Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 27.09.2013r., w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w § 5 p. 13 i 14 zawiera poniższe ustalenia:

Naturalnie nie kwestionujemy wymagania dotyczącego naliczania kar umownych w wypadku nie wykonania umowy, czyli nie dostarczenia lub nie odebrania drewna w ilości i terminach określonych w umowie. Jednak - po długim okresie doświadczeń związanych z zakupami przez naszych członków drewna na podstawie cytowanego zarządzenia - uznajemy za błędne obecne brzmienie zapisu, mówiącego, iż dla wszystkich wymienionych wyżej umów "dopuszczalne odchylenie ilościowe w realizacji umowy wyniesie +/-5%" w okresie rocznym.  W sprawie tej wypowiedziało się nasze ostatnie Walne Zgromadzenie Członków które odbyło się 16 maja w Białowieży, przyjmując odpowiedni wniosek, zobowiązujący nas do wystosowania niniejszego pisma.

Obecny zapis oznacza  bowiem, iż odbiorca kupujący np. 30 tys. m3 drewna tartacznego iglastego rocznie, może bez obiektywnych przyczyn, uzasadnienia i wyjaśnień, być pozbawiony aż 1.500 m3 potrzebnego mu surowca, z którym wiązał plany produkcyjne i podpisał umowy na planowane produkty. Wartość takiego utraconego surowca może w tym wypadku sięgnąć 0,5 mln. zł. W wypadku większych firm, odbierających np. 10 razy więcej drewna, albo kupujących kilka razy droższe drewno liściaste lub okleinowe - wartość nie zrealizowanych dostaw może sięgnąć kwot wielomilionowych.  W wypadku nie zrealizowania przez przedsiębiorstwa umów na dostawy produktów, które planowały wyprodukować z tego drewna, ich straty i kary naliczone przez odbiorców mogą również być wielomilionowe, a ich dodatkowe, niepoliczalne straty wiążą się z utratą wiarygodności a w ślad za tym -  utratą dalszych kontraktów i rynków. Ryzyka tego nie równoważy korzyść, jaką przedsiębiorca osiągnąłby, nie płacąc kary umownej, gdyby sam postanowił zmniejszyć zakupy o 5%.

W sytuacji, gdy podstawowa sprzedaż drewna realizowana przez PGL Lasy Państwowe odbywa się w cyklach rocznych i półrocznych, przedsiębiorca nie ma też zwykle szans uzupełnić zaopatrzenia, gdy zostanie pozbawiony przez sprzedawcę 5-ciu % surowca, na który miał prawo liczyć. Bieżące aukcje "e-drewno", na których pojawiają się przypadkowe, nie zapowiedziane i zwykle niewielkie partie drewna, nie mogą tu być traktowane jako równoważne źródło zakupów.

Należy też zwrócić uwagę, iż określenie dopuszczalnych odchyłek jako "+/- 5%", oznacza również, iż jednostki LP mogą wybranym podmiotom nie tylko zmniejszyć, lecz też bez problemu zwiększyć dostawy o 5%, pozostając w zgodzie z ww. Zarządzeniem. W warunkach permanentnego niedoboru drewna okrągłego na rynku, stwarza to niedopuszczalne pole do możliwych nadużyć. Oczywiście nie twierdzimy, że do nich dochodzi, lecz wskazujemy sprzyjające im warunki, które nie powinny istnieć.

Dodam, iż w p. 16 tego samego § 5 znajduje się zapis:

Chroni on strony umowy przed konsekwencjami za nie dostarczenie lub nie odebranie drewna w wypadku pojawienia się niezależnych od nich zdarzeń, np. warunków pogodowych uniemożliwiających pozyskanie i wywóz drewna z lasu w przewidzianym umową terminie, nie zaburzając ustaleń dotyczących jego ilości.

Za możliwe uważamy natomiast dodatkowe ustalenie drogą negocjacji listy konkretnych okoliczności, w których zmiana wielkości dostaw o +/- 5% mogłaby mieć miejsce.

Na koniec chcę podkreślić, że kwestionowany przez nas zapis w obecnym brzmieniu z pewnością nie mógłby istnieć, gdyby Lasy Państwowe nie dysponowały dominującą pozycją rynkową, gdyż wówczas ewentualne skrzywdzone za jego przyczyną firmy zrezygnowałyby zapewne z dalszej współpracy, uznając stosującego go dostawcę za niewiarygodnego. Tym bardziej więc - biorąc pod uwagę tą dominującą pozycję idącą w parze z faktem, iż Lasy Państwowe nie są zwykłym przedsiębiorstwem, lecz państwową jednostką organizacyjną, konieczna jest z ich strony zmiana w  zasadach sprzedaży zapisów szkodzących przedsiębiorcom, a więc szkodliwych również dla gospodarki kraju.

Podsumowując, wnosimy o następujące zmiany w Zarządzeniu nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 27.09.2013r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe:

-  w § 5 p. 13 słowa: "Dla umów rocznych lub krótszych dopuszczalne odchylenie ilościowe w realizacji mowy wynosi +/- 5%. ", należy zastąpić słowami: "Dla umów rocznych lub krótszych odchylenie ilościowe w realizacji mowy wynoszące +/- 5% dopuszczalne jest w wypadku wystąpienia siły wyższej, na którą strony umowy nie mają wpływu"

-  w § 5 p. 14 słowa: "Dopuszczalne odchylenie ilościowe w realizacji mowy wynosi +/- 5%. Jeżeli stopień realizacji sprzedaży drewna ustalonej umową wyniesie poniżej 95%, (?)" należy zastąpić słowami: "Dla umów rocznych lub krótszych odchylenie ilościowe w realizacji mowy wynoszące +/- 5% dopuszczalne jest w wypadku wystąpienia siły wyższej, na którą strony umowy nie mają wpływu",

lub uzupełnienie obecnych zapisów ustaleniem, w jakich konkretnych okolicznościach ich stosowanie jest dopuszczalne.

Oczekujemy, iż zaproponowane wyżej zmiany wejdą w życie i będą zastosowane do sprzedaży przez PGL Lasy Państwowe całości drewna okrągłego na 2015r.

Liczymy na Pana rzeczowe podejście do tych propozycji, mających na celu wyłącznie prawidłowe i przyjazne  ułożenie relacji pomiędzy jednostkami Lasów Państwowych a całym przemysłem drzewnym.

Pozostajemy do dyspozycji w wypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień i konsultacji.

Z poważaniem
Sławomir Wrochna
Prezydent Izby