fader1 fader2 fader3

Aktualności

Powrót do niezakończonej dyskusji o systemie sprzedaży drewna
ijego wadach

Dodany: 03-03-2015

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego: "...powrót do niezakończonej dyskusji o systemie sprzedaży drewna i jego wadach. Ponieważ istnieje obawa, że będzie to wykorzystane jako pretekst do ponownej próby „załatwienia” problemu przez LP poprzez objęcie całej sprzedaży drewna procedurą otwartych przetargów, grupa organizacji działających w naszym przemyśle sformułowała swe stanowisko w tej sprawie..."
więcej...

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Winiarska 1,  60-654 Poznań,

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy drzewni

Przekazujemy, iż po opublikowaniu Komunikatu Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiaka nt. dodatkowego etapu sprzedaży ofertowej, w którym, powołując się na konsultacje  m. in. z Izbą, zawarł on rozwiązania krzywdzące dla większości odbiorców drewna, odwołaliśmy się do najważniejszego z uczestników spotkania w Senacie RP, o którym też mowa w ww. Komunikacie. Chodzi tu o Wiceministra Środowiska Piotra Otawskiego. Pismo to załączamy do Waszej wiadomości.

Ponadto cała ta sprawa oczywiście spowodowała powrót do niezakończonej dyskusji o systemie sprzedaży drewna i jego wadach. Ponieważ istnieje obawa, że będzie to wykorzystane jako pretekst do ponownej próby „załatwienia” problemu przez LP poprzez objęcie całej sprzedaży drewna procedurą otwartych przetargów, grupa organizacji działających w naszym przemyśle sformułowała swe stanowisko w tej sprawie. Zostało ono przekazane przede wszystkim Dyrektorowi Generalnemu LP, a do wiadomości  nadzorującemu Lasy Państwowe Ministrowi Środowiska, oraz Ministrowi Gospodarki – odpowiedzialnemu za przemysł. Pismo to również załączamy do Państwa wiadomości.

O dalszych krokach Izby zadecyduje Rada Izby, która w najbliższych dniach zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu aby je ustalić.

Biuro Izby

Przedruk powyższych materiałów oraz załączonych do nich pism, w całości lub części, NIE wymaga zgody Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego