fader1 fader2 fader3

Aktualności

Ogólnopolska Narada Przemysłu Drzewnego - Stryków, 16. lutego2017r.

Dodany: 20-01-2017

Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy działający w polskim przemyśle drzewnym. Do końca stycznia prawdopodobnie zakończą się wszystkie podstawowe procedury sprzedaży drewna na 2017r. przeprowadzone wg zasad ustalonych przez PGL Lasy Państwowe. Znane będą podstawowe jego ceny, ilości i miejsca zakupu w bieżącym roku. Zapewne znana będzie już treść definicji drewna energetycznego związana z ustawą o OZE. To dobry moment, aby bez zbędnej zwłoki ocenić nowe warunki zaopatrzenia przedsiębiorstw drzewnych i wynikającą z tego sytuację – Waszą sytuację.
więcej...

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorcy działający w polskim przemyśle drzewnym.

Do końca stycznia prawdopodobnie zakończą się wszystkie podstawowe procedury sprzedaży drewna na 2017r. przeprowadzone wg zasad ustalonych przez PGL Lasy Państwowe. Znane będą podstawowe jego ceny, ilości i miejsca zakupu w bieżącym roku. Zapewne znana będzie już treść definicji drewna energetycznego związana z ustawą o OZE.

To dobry moment, aby bez zbędnej zwłoki ocenić nowe warunki zaopatrzenia  przedsiębiorstw drzewnych i wynikającą z tego sytuację – Waszą sytuację.

Dotychczasowe krytyczne uwagi o systemie i wynikach sprzedaży drewna, zgłaszane głównie przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego na podstawie napływających do nas sygnałów, zderzyły się ze świetnymi jego ocenami wystawianymi sobie przez same Lasy Państwowe i przez  niektórych przedsiębiorców.

Jaka jest więc faktyczna sytuacja przemysłu drzewnego ?

Co jest dobre, a co złe w tych nowych rozwiązaniach? Co można, a co należy koniecznie w nich zmienić lub poprawić ? Jak utrwalić to co dobre ? Jak widzicie swoje perspektywy w bieżącym roku ?

Warto o tym porozmawiać i wymienić się poglądami w rzeczowej, bezstronnie poprowadzonej dyskusji. Nie przesądzamy jej wyników. Liczymy jednak, że wskaże ona drogę do możliwej poprawy warunków zakupu drewna i w 2017r. i później. Wszak chyba wszystkim firmom zależy na uzyskaniu trwałej stabilizacji zaopatrzenia po rynkowych, godziwych cenach. Wyniki  takiej debaty będą bardzo cenną wskazówką zarówno dla Ministra Rozwoju - co do jego dalszych działań poprawiających gospodarcze wyniki kraju - jak i dla samych Lasów Państwowych.

Rada Izby podjęła więc decyzję o organizacji ogólnopolskiej narady, gdzie ta dyskusja będzie mogła się odbyć. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – zarówno przedsiębiorców, jak i reprezentujące ich, wiodące organizacje. Liczymy na Wasz liczny i aktywny udział – to konieczny warunek powodzenia tej inicjatywy. Tylko wspólnie działając możemy liczyć na lepsze.

 Rada i Prezydent
Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego


Ogólnopolska narada przemysłu drzewnego

Stan i perspektywy polskiego przemysłu drzewnego wobec zakończonych procedur sprzedaży drewna na 2017r. oraz wobec innych regulacji i przepisów.

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Miejsce: Hotel 500 w Strykowie, ul. Warszawska - Smolice 1B, 95-010 Stryków
Data: 16 luty 2017r., godz. 11.00

Przebieg narady :

1. Powitanie i wprowadzenie – Prezydent Izby S. Wrochna ( 10`).

2. Wybór Komisji Wnioskowej (10`).

3. Przedstawienie prezentacji Ministerstwa Rozwoju – ocena stanu przemysłu drzewnego w Polsce (30` ).

4. Prezentacja i omówienie dostępnych danych dotyczących cen drewna okrągłego ukształtowanych na 2017r. w porównaniu do wcześniejszych okresów i cen w innych krajach Europy, - R. Gruszczyński, PIGPD (20`).

5. Prezentacja i omówienie uwag zgłaszanych przez członków Izby w trakcie i po zakończeniu procedur sprzedaży drewna na 2017r. oraz dotyczących innych przepisów – dyrektor Biura PIGPD, B. Czemko (20`).

6. Prezentacja stanowisk innych wiodących organizacji przedsiębiorców - KN EPAL, OZPPD, SPP, SPPD, OIGPM (razem 40`).

7. Dyskusja z udziałem wszystkich zgromadzonych – zebranie uwag, wniosków i propozycji dotyczących  potrzebnych zmian i koniecznych w tym celu działań ( 90`).

8. Przerwa kawowa, w jej trakcie Komisja Wnioskowa formułuje wnioski z dyskusji (30`).

9. Przedstawienie i przyjęcie wspólnych wniosków opracowanych przez Komisję Wnioskową  (30`).

Przewidywany czas całości spotkania: ok. 4,5 - 5 h

Organizatorzy zobowiązują się do opracowania na podstawie przyjętych wniosków wystąpień do wybranych – decyzyjnych instytucji, w tym do PGL Lasy Państwowe i do Ministra Rozwoju, oraz przygotowania informacji medialnych do prasy ogólnopolskiej i branżowej, TV, portali internetowych ogólnopolskich i branżowych.

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Udział naradzie jest bezpłatny, koszt sali i kawy biorą na siebie organizatorzy. Nie zapewniamy obiadu, który każdy może zamówić indywidualnie, tak jak również nie rezerwujemy noclegów.

Jedynym warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu - dostępny TUTAJ!

ZAPRASZAMY!

Wyjazd branżowy do Kanady - Montreal Wood Convention - 26-31
marca2017r.

Dodany: 18-01-2017

Kanada ma szansę stać się wkrótce cennym partnerem polskiego przemysłu drzewnego. Ten kraj zajmuje 3-cie miejsce w świecie pod względem powierzchni lasów ogółem a jego zasoby drewna liściastego wynoszą 5% światowych , czyli w przybliżeniu 1/3 wszystkich europejskich. Konsekwencje są oczywiste – jego przemysł drzewny należy do najlepiej rozwiniętych w świecie, co oznacza, że naprawdę warto go bliżej poznać. Dodajmy do tego niedawną umowę CETA zawartą pomiędzy Kanadą a UE, znosząca wszelkie opłaty celne, które jeszcze w ub. roku, w wypadku produktów z drewna wynosiły 2,5 do 10%. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego postanowiła więc zorganizować do tego kraju misję o charakterze i szkoleniowym i handlowym. Pojedziemy do prowincji Quebec, gdzie znajdują się największe w Kanadzie zasoby drewna liściastego. Zwiedzimy szereg nowoczesnych tartaków – również przecierających drewno iglaste – i poznamy inną niż spotykana w Europie technikę i technologię. Weźmiemy tez udział w ważnym wydarzeniu, odbywającym się co 2 lata. To Montreal Wood Convention, konferencja omawiająca sytuację na rynku drewna i sprawy z tym związane. Jest ona połączona z częścią B2B i Targami Przemysłu Drzewnego, będą więc liczne okazje do bezpośrednich spotkań i rozmów z kanadyjskimi przedsiębiorcami.
więcej...

Kanada ma szansę stać się wkrótce cennym partnerem polskiego przemysłu drzewnego. Ten kraj zajmuje 3-cie miejsce w świecie pod względem powierzchni lasów ogółem a jego zasoby drewna liściastego wynoszą 5% światowych , czyli w przybliżeniu 1/3 wszystkich europejskich.

Konsekwencje są oczywiste – jego przemysł drzewny należy do najlepiej rozwiniętych w świecie, co oznacza, że naprawdę warto go bliżej poznać. Dodajmy do tego niedawną umowę CETA zawartą pomiędzy Kanadą a UE, znosząca wszelkie opłaty celne, które jeszcze w ub. roku, w wypadku produktów z drewna wynosiły 2,5 do 10%.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego postanowiła więc zorganizować do tego kraju misję o charakterze i szkoleniowym i handlowym. Pojedziemy do prowincji Quebec, gdzie znajdują się największe w Kanadzie zasoby drewna liściastego. Zwiedzimy szereg nowoczesnych tartaków – również przecierających drewno iglaste – i poznamy inną niż spotykana w Europie technikę i technologię. Weźmiemy tez udział  w ważnym wydarzeniu, odbywającym się co 2 lata. To Montreal Wood Convention, konferencja omawiająca sytuację na rynku drewna i sprawy z tym związane. Jest ona połączona z częścią B2B i Targami Przemysłu Drzewnego,  będą więc liczne okazje do bezpośrednich spotkań i rozmów z kanadyjskimi przedsiębiorcami.

PROGRAM
wyjazdu branżowego do Kanady,
organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego oraz Quebec Wood Export Bureau
w dniach 26 –31 marca 2017r.


Dzień 1. Niedziela 26.03.2017
-  Wylot z Warszawy w godzinach porannych,  lądowanie  w Montrealu wczesnym popołudniem czasu lokalnego
-  Transfer do hotelu
-  Kolacja z przedstawicielami Quebec Wood Export Bureau

Dzień 2. Poniedziałek 27.03.2017
- 9:00-12:00  Polsko-kanadyjskie  seminarium:  Prezentacja  przedstawicieli  Ministerstwa  Leśnictwa  Kanady  o
zasadach gospodarki leśnej w Kanadzie. Prezentacja przemysłu drzewnego Kanady i Polski:
Ralph Spaans, Secondary Wood Product Specialist, Ministerstwo Zasobów Naturalnych Prowincji Ontario
Martin Pelletier, koordynator współpracy międzynarodowej, Ministerstwo Leśnictwa Prowincji Quebec
Aude Fournier, Senior Market Development Officer, Kanadyjskie Lasy Państwowe
David Guilbert, Quebec Wood Export Bureau
Rafał Gruszczyński, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
-  12:00-14:00 Lunch
-  14:00-17:00 Wizyta w tartaku liściastym
-  Powrót do hotelu

Dzień 3. Wtorek 28.03.2017
-  8:00-17:00 – wizyta w tartaku liściastym i tartaku iglastym (lunch w przerwie)
-  Powrót do hotelu
Opcja fakultatywna:
-  8:00-12:00  –  spotkania  B2B  z  firmami  kanadyjskimi  (możliwość  wcześniejszego  zaaranżowania  spotkań  z producentami drzewnymi – w zależności od potrzeb uczestników)
- 14:00-16:30 – Seminarium dotyczące rynku drewna liściastego; moderator: Kris Heideman, prezes Lavern Heideman & Sons i prezydent Forest Industries Association:
"Trendy globalne  w przemyśle  meblowym"  -  Alessandra  Tracogna,  analityk,  Centre  for  Industrial  Studies  (CSIL), Włochy
"Wyzwania  stojące  przed  przemysłem  podłogowym"  -  Michael  Martin,  prezydent  National  Wood  Flooring Association
-  16:30 – Networking Coctail
Podczas  spotkań  B2B  do  pomocy  w  tłumaczeniach,  do  Państwa  dyspozycji  będzie  przedstawiciel  PIGPD  oraz  Ambasady Kanady. Referaty nie będą tłumaczone.

Dzień 4. Środa 29.03.2017
-  8:30 – 9:00  Rejestracja uczestników Montreal Wood Convention
-  9:00 - 12:00  Seminarium dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej, ekonomii i marketingu. Moderator: Ian de la Roche, prezes Delaroche Consultancy:
"Aktualna sytuacja rynkowa" - Hamir Patel, dyrektor ds. sektora drzewnego, CIBC Capital Markets
"Możliwości rozwoju budownictwa drewnianego" - Robert Glowinski, prezes  American Wood Council
"Rola sektora leśnego w łagodzeniu skutków zmian klimatu – promocja drewna, jako materiału ekologicznego", Werner Kurz, główny analityk, Kanadyjskie Lasy Państwowe
-  10:30 Przerwa
-  12:00  Obiad z głównym mówcą: Manjit K. Minhas,  właścicielka the Minhas Breweries and Distillery,
-  15:00 Przerwa
-  17:30 - 19:00  Networking Coctail
W czasie seminarium organizatorzy nie gwarantują tłumaczenia polsko-angielskiego.
Dla zainteresowanych  istnieje możliwość zorganizowaniaw tym dniu zwiedzania Montrealu z przewodnikiem – koszt uzależniony jest od liczby chętnych.  

Dzień 5. Czwartek 30.03.2017
-  8:00 - 8:30  Rejestracja uczestników Montreal Wood Convention
- 8:30 - 11:30  Panel dotyczący nowoczesnych narzędzi sprzedaży; moderator: Philippe Boisclair, prezes Canadian Wood Products. Lista mówców:
Candice Lucas, menadżer produktu, CME Group
Charles Garneau, menadżer sprzedaży, Celsius Solutions
Hussein Almuallim, prezes, Forest Commodities Board
Alain Thériault, wspólnik, Exo B2B
Frank Hui, prezes, Coast Fraser

W czasie dyskusji panelowej organizatorzy nie gwarantują tłumaczenia polsko-angielskiego.
-  10:00 Przerwa
- 10:00 - 15:00 Targi Przemysłu Drzewnego. Lista wystawców dostępna jest tutaj: http://www.montrealwoodconvention.com/en/exhibitors
Podczas spotkań B2B do pomocy w tłumaczeniach, do Państwa dyspozycji będzie przedstawiciel PIGPD.
-  12:00 - 13:30  Lunch w formie bufetu
-  14:00 – 17:00  Wizyta w tartaku

Dzień 6. Piątek 31.03.2017
-  8:30-14:00 Wizyta na terenie budowy budynku mieszkalenego wielorodzinnego o szkielecie drewnianym
-  Ok 17:00 Wylot do Warszawy, lądowanie przed południem w sobotę 1. kwietnia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY JEST TUTAJ!

KOSZT UDZIAŁU JEDNEGO UCZESTNIKA WYNOSI:  12.900 PLN + VAT
CENA PAKIETU OBEJMUJE:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa – Montreal,  Montreal – Warszawa (w cenę wliczony jest bagaż podręczny do 8 kg oraz 1 bagaż rejestrowany do 23 kg)
-  zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu Bonaventure http://hotelbonaventure.com/en
-  pełne wyżywienie – śniadanie, lunch, kolacja
-  obsługę techniczną wyjazdu (stałą asystę przedstawiciela PIGPD i QWEB, organizacja pobytu,  wizyty w zakładach produkcyjnych, tłumaczenia z języka angielskiego na polski w trakcie wizyt)
-  ubezpieczenie KL, NW ,
-  przejazdy autokarem w trakcie pobytu w Kanadzie,
CENA NIE OBEJMUJE:
-  kosztów napojów, które pokrywają uczestnicy, stosownie do potrzeb i preferencji,

UWAGA:
-  ilość miejsc jest ograniczona .
-  o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i dotrzymanie terminu wpłaty.
-  przy podróżach do Kanady nie  ma obowiązku wizowego dla obywateli Polski. Wymagana jest wcześniejsze
wystąpienie  o  Elektroniczną  Autoryzację  Podróży  (eTA),  którego  dokonuje  się  na  stronie http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-pl.asp oraz  ważny  minimum  6  miesięcy  paszport biometryczny.

Kontakt do organizatora:  
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
Rafał Gruszczyński
tel.: 61-8224752, tel. kom. 730-336-222
email: biuro@przemysldrzewny.pl

ZAPRASZAMY!