fader1 fader2 fader3

Aktualności

Jubileuszowa edycja konkursu Sprawny w Zawodzie - 16-17 marca
2017r.Oświęcim

Dodany: 24-02-2017

Konkurs ma na celu: umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas; wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego; zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym; analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji; umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim wyłonienie najsprawniejszych spośród uczniów i ukoronowanie ich tytułem "Sprawnego w Zawodzie".
więcej...

Konkurs „Sprawny w Zawodzie” jest organizowany w Oświęcimiu już po raz 20. Jest to inicjatywa nauczycieli zawodu pana Franciszka Synowca z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu oraz pana Roberta Mikołajka z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej.

Konkurs ma na celu: umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas; wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego; zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym; analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji; umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim wyłonienie najsprawniejszych spośród uczniów i ukoronowanie ich tytułem „Sprawnego w Zawodzie”. Niezwykle prestiżowy tytuł „SPRAWNEGO W ZAWODZIE”  jest potwierdzeniem doskonałego przygotowania młodzieży do zawodu. Dlatego mamy nadzieję, że także tegoroczna edycja konkursów, zgromadzi najlepszych uczniów szkół o kierunkach drzewnych co pozwoli wyłonić ich ścisłą czołówkę !

Konkurs od wielu lat otrzymuje patronat honorowy i wsparcie Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Małopolskiego, lokalnych władz - samorządowych i oświatowych. Najważniejsze jest jednak to, iż z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie uczniów, szkół i partnerów. A w jubileuszowym roku – spotykamy się z największym zainteresowaniem i rekordową frekwencją! Dlatego tym bardziej staramy się, aby wydarzenie to miało wyjątkowy charakter.

Nie możemy się już doczekać i serdecznie zapraszamy do Oświęcimia!

Wiecej informacji znajdą Państwo na stronie www.sprawnywzawodzie.pl!

Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą
wizualną.

Dodany: 15-02-2017

Drewno.pl i Forest CC mają zaszczyt zaprosić Państwa na najbliższą edycję "Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną". Kurs odbędzie się w terminie 23 - 26 lutego 2017r.
więcej...

Drewno.pl i Forest CC mają zaszczyt zaprosić Państwa na najbliższą edycję "Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną".

Kurs odbędzie się w terminie 23 - 26 lutego 2017r.

Osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia brakarskiego w zakresie wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną jest niezbędnym elementem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) związanego z certyfikatem uprawniającym do znakowania tarcicy budowlanej znakiem CE.

Zakwaterowanie: Pałac Będlewo, Będlewo ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew.
Koszt szkolenia: 2400 zł netto + 23% VAT/os., tj. 2952,00 zł brutto/os. W cenę szkolenia wliczone jest pełne wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu oraz komplet materiałów szkoleniowych.
Termin przyjmowania zgłoszeń na kurs: do 17.02.2017r.
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Szczegóły: http://www.drewno.pl/artykuly/10107,kurs-brakarski-wytrzymalosciowe-sortowanie-drewna-konstrukcyjnego-metoda-wizualna-luty-2017.htm

Dodatkowych informacji udzielają :
- Jacek Rutkowski tel. 690 800 290 - w sprawie formalności związanych z dofinansowaniem z Urzędu Pracy
- Katarzyna Andrzejewska-Jabłońska tel. 601 876 319 , tel. 61 624 34 67, e - mail : biuro@forestcc.pl

ZAPRASZAMY!