fader1 fader2 fader3

Aktualności

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DOT. OBRÓBKI DREWNA I
WPŁYWUANTROPOGENICZNEGO NA ZASOBY LEŚNE - 15-16 września,
Mohylew,Białoruś

Dodany: 19-04-2017

Szanowni Państwo, przedstawiciele firm, zajmujących się obróbką drewna, producenci mebli oraz tarcicy, eksperci w sferze alternatywnych źródeł energii, przemysłu leśno-chemicznego, zrównoważonego zarządzania środowiskiem oraz dziedzin pokrewnych! Administracja wolnej strefy ekonomicznej "Mohylew" zaprasza Państwa do udziału w Międzynarodowej konferencji na temat obróbki drewna i wpływu antropogenicznego na zasoby leśne, która odbędzie się w dniach 15-16 września b.r. w Mohylewie, Republika Białoruś.
więcej...

Szanowni Państwo, przedstawiciele firm, zajmujących się obróbką drewna, producenci mebli oraz tarcicy, eksperci w sferze alternatywnych źródeł energii, przemysłu leśno-chemicznego, zrównoważonego zarządzania środowiskiem oraz dziedzin pokrewnych!

Administracja wolnej strefy ekonomicznej "Mohylew" zaprasza Państwa do udziału w Międzynarodowej konferencji na temat obróbki drewna i wpływu antropogenicznego na zasoby leśne, która odbędzie się w dniach 15-16 września b.r. w Mohylewie, Republika Białoruś.

DLACZEGO WŁAŚNIE MOHYLEW?

Obwód mohylewski jest położony na wschodzie Republiki Białoruś i stanowi wyjątkowe miejsce do tworzenia i rozwoju biznesu, związanego z obróbką drewna.

Duże zasoby różnych gatunków drewna, ich dostępność zarówno na terenie obwodu, jak i obszarach przygranicznych Federacji Rosyjskiej w połączeniu z dostępnością wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie obróbki drewna, tworzą najbardziej korzystne warunki dla rozwoju branży.

Właśnie w granicach wolnej strefy ekonomicznej "Mohylew" powstał duży klaster drzewny, reprezentowany przez takich gigantów w dziedzinie obróbki drewna jak Grupa Kronospan, litewskie firmy Spółka zagraniczna z o. o. VMG Industry (Vakaru medienos grupe) oraz Spółka zagraniczna z o. o. "Mebelain" (SBA), RUP "Fabryka papieru gazetowego" i wielu innych.

Zdobyte przez obwód mohylewski doświadczenie w zakresie obróbki drewna, produkcji mebli i organizacji leśnictwa, a także dostępny bezprecedensowy potencjał do dalszego rozwoju działalności w sferze obróbki drewna w WSE "Mohylew" zadecydował o miejscu przeprowadzenia Międzynarodowej konferencji na temat obróbki drewna i wpływu antropogenicznego na zasoby leśne.

JAKI JEST CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA?

W ramach części biznesowej programu Konferencji odbędą się seminaria, konsultacje i rozmowy z ekspertami, odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji rządowych i stowarzyszeń, kompetentnymi w zakresie obróbki drewna i pokrewnych branżach.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie ochrony zasobów leśnych, oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju środowiska, "zielonej" energetyki, wykorzystania odpadów w celu uzyskania energii elektrycznej i cieplnej oraz przemysłu leśno-chemicznego.

Udział w wydarzeniu pozwoli kierownictwu firm, technologom, specjalistom do spraw marketingu i działów sprzedaży na wymianę doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy i nawiązanie przydatnych kontaktów z białoruskimi i zagranicznymi uczestnikami Konferencji, a także na odkrycie całego potencjału obwodu mohylewskiego i WSE "Mohylew" dla rozwoju biznesu i tworzenia nowych zakładów produkcyjnych obróbki drewna.

Zostanie zorganizowane zwiedzanie terenów inwestycyjnych WSE "Mohylew", wyposażonych we wszystkie niezbędne obiekty inżynierii i infrastruktury transportowej (stacje transformatorowe, wodociągi, kolektory deszczowe, kanalizację, energię elektryczną, sieci gazowe, dojazdowe tory kolejowe, sieci ciepłownicze, drogi, parkingi samochodowe itp.), gdzie przedstawiciele polskiego biznesu, zainteresowani rozwojem na terenie Republiki Białoruś, będą mogli realizować swoje projekty inwestycyjne przy maksymalnej oszczędności kapitału.

JAKI JEST PROGRAM KONFERENCJI?

Część biznesowa programu Międzynarodowej konferencji na temat obróbki drewna i wpływu antropogenicznego na zasoby leśne przewiduje:

1. Seminaria i omówienie aktualnych zagadnień według następujących tematów:

- Obróbka drewna i produkcja mebli / biznes i marketing
- Tworzywa drzewne i ich zastosowanie
- Inwestycje w dziedzinie obróbki drewna
- Wykorzystanie odpadów drzewnych w sektorze energetycznym
- Racjonalne zarządzanie środowiskiem i ochrona zasobów leśnych

2. B2B negocjacje z przedstawicielami białoruskich i zagranicznych firm zajmujących się obróbką drewna, producentami sprzętu do obróbki drewna i maszyn dla leśnictwa

3. Spotkania z przedstawicielami właściwych instytucji rządowych i eksporterami drewna

4. Wizyta w wiodących przedsiębiorstwach obróbki drewna obwodu mohylewskiego – rezydentów WSE "Mohylew"

5. Zwiedzanie i zapoznanie się z infrastrukturą inżynieryjną i transportową wolnych terenów inwestycyjnych w granicach WSE "Mohylew"

6. Mini-wystawa sprzętu i produktów przeznaczonych do obróbki drewna

7. Imprezy kulturalno-rozrywkowe "open air" w malowniczym miejscu obwodu mohylewskiego:

- EKO-rajd rowerowy
- Akcja "Zasadź drzewo"
- Konkursy i zawody sportowo-ekologiczne
- Targi towarów, wyprodukowanych w obwodzie mohylewskim
- Występy zespołów ludowych
- Wieczorny program kulturalno-rozrywkowy

Szczegółowy program dostępny jest TUTAJ!

Organizator: Administracja wolnej strefy ekonomicznej "Mohylew"

Partnerzy Konferencji: Spółka zagraniczna z o. o. "Kronospan OSB",  Spółka zagraniczna z o. o. "VMG Industry", Spółka zagraniczna z o. o. "Mebelain", Spółka z o.o. "Fabryka Biełmasz", RUP "Fabryka papieru gazetowego", Spółka z o.o. "Firma naukowo-produkcyjna "Ekologia".

Chcesz wiedzieć wiecej? Skontaktuj sie z nami:
Kiryl Khait

Kierownik działu inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą
Administracji WSE "Mohylew"
Tel.: +375 222 311981
Tel. kom.: +375 33 6901314,
Tel. kom.: +375 29 3138430
E-mail: info@fezmogilev.by
www.fezmogilev.by

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!