fader1 fader2 fader3

Aktualności

Wzór ankiety Lasów Państwych na portalu Leśno-Drzewnym

Dodany: 15-10-2019

Przypominamy o wypełnieniu ankiety umieszczonej przez Lasy Państwowe PL-D, prosimy o poparcie naszych propozycji według poniższych kryteriów:
więcej...

Przypominamy o wypełnieniu ankiety umieszczonej przez Lasy Państwowe w PLD, prosimy o poparcie naszych propozycji według poniższych kryteriów:

 • sprzedaż raz do roku,
 • 5-letnia historia,
 • oferta zakupów w PLD maksymalnie 90%,
 • podział drewna oferowanego do sprzedaży 90/10,
 • kryterium oceny ofert powinno stanowić cena oraz geografia zakupu,
 • ocena oferty powinna wynosić 70% kryterium ceny i 30% kryterium geografii,
 • z kryterium geografii zakupów należy wyłączyć wielkoformatowe dębowe GHG, wielkoformatowe liściaste, drewno okleinowe i sklejkowe wszystkich gatunków,
 • odbiorcy poza granicami Polski: jedno przejście graniczne,
 • należy zweryfikować punkty przerobu zgłoszone przez przedsiębiorców,
 • nie należy pozwolić na zgłoszenie tego samego punktu przez wielu przedsiębiorców,
 • należy zgłaszać punkty przerobu drewna, w którym prowadzony jest przerób drewna i jest zlokalizowany na terenie kraju,
 • korytarz cenowy powinien zawierać się w zakresie "-4%" do "+5%" od ceny bazowej.

Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wywalczyć satysfakcjonujące rozwiązania.

Osiągnięto porozumienie w sprawie zasad sprzedaży drewna na 2020-21

Dodany: 10-10-2019

Dnia 08.10.2019r. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów gospodarczych przetwarzających drewno z przedstawicielami administracji państwowej, w sprawie korekty założeń do zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020- 2021.
więcej...

Dnia 08.10.2019 r. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów gospodarczych przetwarzających drewno z przedstawicielami administracji państwowej, w sprawie korekty założeń do zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020- 2021 .

W spotkaniu uczestniczyli :

1. Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk 

2. Dyrektor Generalny PGL LP – Andrzej Konieczny 

3. Z-ca Dyrektora Generalnego - Bogusław Piątek 

4. Naczelnik Marketingu PGL LP – Andrzej Ballaun 

5. Biuro marketingu - Mariola Kicka-Pilecka

Stronę przemysłu reprezentowali:

1. Prezydent PIGPD- Marek Kubiak 

2. V-ce Prezydent PIGPD – Wiesław Ciura

3. Prezes Stow. Przemysłu Tartacznego- Longin Graczkowski 

4. Prezes PKN- EPAL – Roman Malicki 

5. Członek PIGPD – Jan Walaszek

6. Członek PIGPD – Jerzy Abramczyk 

Główny analityk PGL LP przedstawił informacje analityczne dotyczące planów pozyskania drewna , historii zakupów oraz skutki wprowadzenia zmian w okresach zakupów zaliczanych do historii.

Po długiej dyskusji strony zgodziły się do przyjęcia następujących zmian do projektu zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020 – 2021:

1. Wprowadza się kryterium geografii zakupów na n/w zasadach: 

 • Zakup w odległości do 50 km od wskazanego miejsca przerobu - 10 pkt
 • Za każde dodatkowe 10 km pomniejsza się o 1 pkt
 • Firmy, które mają miejsce przerobu w pobliżu granicy państwa będą miały zwiększony podstawowy promień (do dyskusji o ile)
 • Z kryterium wyłączono dąb, drewno sklejkowe oraz gatunki cenne 

2. Skala oceny oferty zakupu: 70 % cena i 30 % geografia 

3. Przetarg obywa się 1 raz w roku

4. Widełki cenowe około +/- 5 %, indeksowane o wskaźnik zależny od wzrostu płac w przemyśle (różnica pomiędzy I półroczem 2019 a I półroczem 2018)

5. Podział puli 90% /10% - został przez Ministra Środowiska wstępnie zatwierdzony 

6. Historia zakupów – 5 letnia.

Przedstawiciele LP poinformowali o wyniku ankiety dotyczącej dwóch wariantów zasad sprzedaży drewna. Uczestniczyło w niej 1.170 podmiotów - ok. 17 % zarejestrowanych podmiotów przerabiających drewno. Reprezentanci przemysłu stwierdzili, że wyniki ankiety nie są reprezentatywne. Ponadto zaproponowali, aby sortymenty drewna cienkiego zostały wydzielone z puli ogólnej. Podstawowym argumentem proponowanego rozwiązania jest fakt iż interesy odbiorców drewna cienkiego są często sprzeczne z interesami odbiorcami drewna wielkowymiarowego.

Blisko porozumienia - odwołanie pikiety pod Kancelarią Premiera

Dodany: 01-10-2019

W dniu 01.10 br. (wtorek) odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie dotyczące projektu zasad sprzedaży drewna na 2020-21.
więcej...
W dniu 01.10 br. (wtorek) odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie dotyczące projektu  zasad sprzedaży drewna na 2020-21.

W spotkaniu uczestniczył osobiście minister Henryk Kowalczyk, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz PIGPD. Izbę reprezentowali: Prezydent Marek Kubiak, Wiceprezydent Wiesław Ciura oraz dyrektor Biura Izby Rafał Szefler.

Tematem spotkania były zgłaszane wielokrotnie uwagi przemysłu, dotyczące niekorzystnych zapisów w ogłoszonych prze Lasy projektach zasad sprzedaży drewna. Według nas nie uwzględnia się aktualnej sytuacji na europejskim rynku drewna oraz nie pozwala na stabilne zaopatrzenie firm drzewnych i rozwój.

Minister Kowalczyk przyjął ze zrozumieniem argumenty Izby.
Szczególnie dotyczyły one najważniejszych kwestii – podnoszonych od wielu lat:
- podział puli drewna w stosunku 90:10
- uwzględnienie 5-letniej historii zakupów,
- ograniczenie wpływu drewna poklęskowego na budowanie historii zakupów
- utrzymanie  widełek cenowych
- utrzymanie kryterium geografii lub zwyczaju kupieckiego

Minister poinformował, że osobiście obejmuje nadzór nad pracami dotyczącymi zasad sprzedaży, które powinny uwzględniać powyższe podstawowe założenia.

Uzgodniono, że kolejne spotkanie robocze w tej sprawie odbędzie się 08.10 br. (wtorek) także przy udziale Ministra Kowalczyka.

W związku z powyższym, Prezydent Izby Marek Kubiak zdecydował o odwołaniu zapowiedzianej na 4.10 br. pikiety pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wszystkim z Państwa, którzy wyrazili gotowość wzięcia w niej udziału serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie, nasz protest wobec zmian zasad sprzedaży drewna zostaje zawieszony i w przypadku nie wywiązania się przez Pana Ministra ze swoich obietnic, zostanie odwieszony.


Rafał Szefler
Dyrektor Biura Izby