fader1 fader2 fader3

Aktualności

Czekamy na decyzję Dyrektora Andrzeja Koniecznego

Dodany: 30-10-2019

W dniu 22 października, odbyło się w Warszawie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych spotkanie podczas, którego zostały przedstawione wyniki ankiety jaką wypełnialiście Państwo na prośbę LP.
więcej...

W dniu 22 października, odbyło się w Warszawie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych spotkanie podczas, którego zostały przedstawione wyniki ankiety jaką wypełnialiście Państwo na prośbę LP.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Minister Małgorzata Golińska,

- Minister Jadwiga Emilewicz
- Dyrektor Generalny LP Andrzej Konieczny,

- zastępca DG Bogusław Piątek,

- Naczelnik Marketingu Andrzej Ballaun,

- pracownicy działu informatyki LP,

- wszyscy dyrektorzy regionalni LP,

- przedstawiciele UOKiK.

Na zaproszenie Lasów Państwowych w spotkaniu wzięły udział wszystkie organizacje działające w naszej branży.


Na trzynaście pytań, odpowiedziało 1797 firm na łączną masę 23,735 mln m3 i ta ostatnia cyfra jest bardzo ważna ponieważ w niektórych sytuacjach pozwalała LP na manipulacje danymi.

Niestety z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie umieścić wszystkich slajdów z tej prezentacji. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@przemysldrzewny.pl i prześlemy zdjęcia.


Kolorem niebieskim zostały zaznaczone nasze propozycje. Z łatwością zauważycie Państwo, że w kluczowych pytaniach nasze propozycje zdecydowanie wygrywały głosowanie. Jednak LP postanowiły, że wyników ankiety nie uwzględnią. Według leśników w niektórych pytaniach (np. pytanie numer 4), sytuacja po zliczeniu masy przedstawia się zupełnie inaczej i dlatego „wyniki ankiety należy dostosować do realiów rynkowych”.

Takie postępowanie wywołało protesty niemal wszystkich z wyjątkiem stowarzyszenia płyt i papierników, te organizacje popierają propozycje LP. W swoich wypowiedziach posuwali się nawet do tego aby całkowicie uwolnić rynek. Istnieje takie niebezpieczeństwo, ponieważ dyr. Piątek w kilku momentach jasno dawał do zrozumienia, że i taka opcja jest brana pod uwagę.

Prezydent Izby Marek Kubiak wyjaśnił dlaczego żądamy rozwiązań zupełnie innych od propozycji LP, do jego głosu dołączyli także przedstawiciele innych organizacji. Bardzo dobrze sprawę cen (zablokowania ceny górnej) wyjaśnił przedstawiciel organizacji meblarzy.

Głos zabierali także dyrektorzy regionalni, którzy namawiali do poparcia propozycji LP. Przedstawiciel UOKiK zaproszony do oceny propozycji uchylił się od jednoznacznej oceny, jednak podał przykład z sprzed dziesięciu lat(!). Przypominamy, że wtedy LP zostały ukarane za zbyt małe otwarcie rynku na nowe firmy. To jak wyglądał rynek dziesięć lat temu, jakie były realia nie trzeba Państwu tłumaczyć, ale zarówno leśnicy jak i UOKiK stoją na stanowisku, że należy dbać o nowe firmy otwierając zakupy tak szeroko jak to możliwe. Na pytanie z sali o stałych klientów nie dostaliśmy odpowiedzi, może z wyjątkiem tej, że należy być przygotowanym do konkurencji.

Pani Minister Emilewicz, po wysłuchaniu wszystkich głosów w swoim wystąpieniu zarzuciła przemysłowi, że wciąż protestujemy, nie przedstawiamy propozycji i generalnie od czterech lat słyszy narzekania. Przedstawiciel Izby wyjaśnił, że problem tkwi w zmieniających się każdego roku zasadach, nie braniu pod uwagę głosu organizacji branżowych, braku reakcji LP na zmieniające się warunki rynkowe (wzrost cen kosztów pracy, energii, spadek cen surowca i tarcicy na rynkach sąsiednich, wywóz drewna z Polski). Wystąpienie Pani Minister można podsumować w jednym zdaniu: jeśli będziemy przeciw, to minister środowiska, przedsiębiorczości i LP sami ustalą zasady sprzedaży drewna.
Strona ministerialna popiera propozycję rozdzielenia rynku sprzedaży surowca (osobne pule na mały i wielki wymiar), jak miałoby to wyglądać, nie jest do końca wiadome. W każdym razie, w tym roku do tego nie dojdzie i do tematu być może wrócimy w przyszłym roku.

Dyrektor Andrzej Konieczny kończąc spotkanie dał nam jednak cień nadziei na jakieś porozumienie. Obiecał, że gruntownie przeanalizuje wszystkie propozycje, ma zamówione analizy, jest po wielu spotkaniach i ostateczną decyzję podejmie w ciągu (prawdopodobnie) najbliższych dwóch tygodni.

Kolejny już raz LP pokazały nam, że konsultacje jakie przeprowadzają mają być tylko zasłoną przed zarzutem braku rozmów z przemysłem. Stronie leśnej oraz rządowej zależy na tym by zasady weszły w życie przed 12 listopada, czyli przed pierwszym posiedzeniem Sejmu i Rządu. Czytacie Państwo prasę, oglądacie TV i z pewnością dochodzą do Was głosy o różnych możliwych zmianach. Nie wiemy czy i jak zmieni się kierownictwo ministerstwa środowiska a co za tym idzie i dyrekcja LP.

Przed nami bardzo trudny rok, rynki europejskie notują nadwyżkę tarcicy, którą gdzieś trzeba sprzedaż, ceny spadają a dotychczasowi odbiorcy korygują swoje zamówienie. To nie jest scenariusz filmu, to rzeczywistość, która już dotyka lub dotknie za chwilę każdego. Mimo wszystko liczymy, że Lasy Państwowe oraz rządzący znajdą dobre rozwiązania, które pomogą przetrwać trudny czas.

Wzór ankiety Lasów Państwych na portalu Leśno-Drzewnym

Dodany: 15-10-2019

Przypominamy o wypełnieniu ankiety umieszczonej przez Lasy Państwowe PL-D, prosimy o poparcie naszych propozycji według poniższych kryteriów:
więcej...

Przypominamy o wypełnieniu ankiety umieszczonej przez Lasy Państwowe w PLD, prosimy o poparcie naszych propozycji według poniższych kryteriów:

 • sprzedaż raz do roku,
 • 5-letnia historia,
 • oferta zakupów w PLD maksymalnie 90%,
 • podział drewna oferowanego do sprzedaży 90/10,
 • kryterium oceny ofert powinno stanowić cena oraz geografia zakupu,
 • ocena oferty powinna wynosić 70% kryterium ceny i 30% kryterium geografii,
 • z kryterium geografii zakupów należy wyłączyć wielkoformatowe dębowe GHG, wielkoformatowe liściaste, drewno okleinowe i sklejkowe wszystkich gatunków,
 • odbiorcy poza granicami Polski: jedno przejście graniczne,
 • należy zweryfikować punkty przerobu zgłoszone przez przedsiębiorców,
 • nie należy pozwolić na zgłoszenie tego samego punktu przez wielu przedsiębiorców,
 • należy zgłaszać punkty przerobu drewna, w którym prowadzony jest przerób drewna i jest zlokalizowany na terenie kraju,
 • korytarz cenowy powinien zawierać się w zakresie "-4%" do "+5%" od ceny bazowej.

Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wywalczyć satysfakcjonujące rozwiązania.

Osiągnięto porozumienie w sprawie zasad sprzedaży drewna na 2020-21

Dodany: 10-10-2019

Dnia 08.10.2019r. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów gospodarczych przetwarzających drewno z przedstawicielami administracji państwowej, w sprawie korekty założeń do zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020- 2021.
więcej...

Dnia 08.10.2019 r. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów gospodarczych przetwarzających drewno z przedstawicielami administracji państwowej, w sprawie korekty założeń do zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020- 2021 .

W spotkaniu uczestniczyli :

1. Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk 

2. Dyrektor Generalny PGL LP – Andrzej Konieczny 

3. Z-ca Dyrektora Generalnego - Bogusław Piątek 

4. Naczelnik Marketingu PGL LP – Andrzej Ballaun 

5. Biuro marketingu - Mariola Kicka-Pilecka

Stronę przemysłu reprezentowali:

1. Prezydent PIGPD- Marek Kubiak 

2. V-ce Prezydent PIGPD – Wiesław Ciura

3. Prezes Stow. Przemysłu Tartacznego- Longin Graczkowski 

4. Prezes PKN- EPAL – Roman Malicki 

5. Członek PIGPD – Jan Walaszek

6. Członek PIGPD – Jerzy Abramczyk 

Główny analityk PGL LP przedstawił informacje analityczne dotyczące planów pozyskania drewna , historii zakupów oraz skutki wprowadzenia zmian w okresach zakupów zaliczanych do historii.

Po długiej dyskusji strony zgodziły się do przyjęcia następujących zmian do projektu zasad sprzedaży drewna przez PGL LP na lata 2020 – 2021:

1. Wprowadza się kryterium geografii zakupów na n/w zasadach: 

 • Zakup w odległości do 50 km od wskazanego miejsca przerobu - 10 pkt
 • Za każde dodatkowe 10 km pomniejsza się o 1 pkt
 • Firmy, które mają miejsce przerobu w pobliżu granicy państwa będą miały zwiększony podstawowy promień (do dyskusji o ile)
 • Z kryterium wyłączono dąb, drewno sklejkowe oraz gatunki cenne 

2. Skala oceny oferty zakupu: 70 % cena i 30 % geografia 

3. Przetarg obywa się 1 raz w roku

4. Widełki cenowe około +/- 5 %, indeksowane o wskaźnik zależny od wzrostu płac w przemyśle (różnica pomiędzy I półroczem 2019 a I półroczem 2018)

5. Podział puli 90% /10% - został przez Ministra Środowiska wstępnie zatwierdzony 

6. Historia zakupów – 5 letnia.

Przedstawiciele LP poinformowali o wyniku ankiety dotyczącej dwóch wariantów zasad sprzedaży drewna. Uczestniczyło w niej 1.170 podmiotów - ok. 17 % zarejestrowanych podmiotów przerabiających drewno. Reprezentanci przemysłu stwierdzili, że wyniki ankiety nie są reprezentatywne. Ponadto zaproponowali, aby sortymenty drewna cienkiego zostały wydzielone z puli ogólnej. Podstawowym argumentem proponowanego rozwiązania jest fakt iż interesy odbiorców drewna cienkiego są często sprzeczne z interesami odbiorcami drewna wielkowymiarowego.

Blisko porozumienia - odwołanie pikiety pod Kancelarią Premiera

Dodany: 01-10-2019

W dniu 01.10 br. (wtorek) odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie dotyczące projektu zasad sprzedaży drewna na 2020-21.
więcej...
W dniu 01.10 br. (wtorek) odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie dotyczące projektu  zasad sprzedaży drewna na 2020-21.

W spotkaniu uczestniczył osobiście minister Henryk Kowalczyk, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz PIGPD. Izbę reprezentowali: Prezydent Marek Kubiak, Wiceprezydent Wiesław Ciura oraz dyrektor Biura Izby Rafał Szefler.

Tematem spotkania były zgłaszane wielokrotnie uwagi przemysłu, dotyczące niekorzystnych zapisów w ogłoszonych prze Lasy projektach zasad sprzedaży drewna. Według nas nie uwzględnia się aktualnej sytuacji na europejskim rynku drewna oraz nie pozwala na stabilne zaopatrzenie firm drzewnych i rozwój.

Minister Kowalczyk przyjął ze zrozumieniem argumenty Izby.
Szczególnie dotyczyły one najważniejszych kwestii – podnoszonych od wielu lat:
- podział puli drewna w stosunku 90:10
- uwzględnienie 5-letniej historii zakupów,
- ograniczenie wpływu drewna poklęskowego na budowanie historii zakupów
- utrzymanie  widełek cenowych
- utrzymanie kryterium geografii lub zwyczaju kupieckiego

Minister poinformował, że osobiście obejmuje nadzór nad pracami dotyczącymi zasad sprzedaży, które powinny uwzględniać powyższe podstawowe założenia.

Uzgodniono, że kolejne spotkanie robocze w tej sprawie odbędzie się 08.10 br. (wtorek) także przy udziale Ministra Kowalczyka.

W związku z powyższym, Prezydent Izby Marek Kubiak zdecydował o odwołaniu zapowiedzianej na 4.10 br. pikiety pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wszystkim z Państwa, którzy wyrazili gotowość wzięcia w niej udziału serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie, nasz protest wobec zmian zasad sprzedaży drewna zostaje zawieszony i w przypadku nie wywiązania się przez Pana Ministra ze swoich obietnic, zostanie odwieszony.


Rafał Szefler
Dyrektor Biura Izby