fader1 fader2 fader3

Aktualności

Lasy Państwowe niszczą polski przemysł drzewny

Dodany: 22-05-2020

Branża przetwórstwa drewna leży na łopatkach, potrzebuje pomocy by powstać Zdesperowani przedstawiciele branży drzewnej zwrócili się do wicepremier Jadwigi Emilewicz z prośbą o pilne zwołanie posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego. W odpowiedzi dowiedzieli się, że zespół został zlikwidowany. Lasy Państwowe, które w trudnym okresie zamiast wspierać sektor przerobu drewna, jak to się dzieje w innych krajach, udają że nic się nie stało i wykorzystując pozycję monopolisty w imię partykularnych interesów niszczą polski przemysł drzewny.
więcej...

Branża przetwórstwa drewna leży na łopatkach, potrzebuje pomocy by powstać

Zdesperowani przedstawiciele branży drzewnej zwrócili się do wicepremier Jadwigi Emilewicz z prośbą o pilne zwołanie posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego. W odpowiedzi dowiedzieli się, że zespół został zlikwidowany. Lasy Państwowe, które w trudnym okresie zamiast wspierać sektor przerobu drewna, jak to się dzieje w innych krajach, udają że nic się nie stało i wykorzystując pozycję monopolisty w imię partykularnych interesów niszczą polski przemysł drzewny.

Tabelka eksport 2019

W Polsce, której 30 proc. powierzchni zajmują lasy, i która eksportuje coraz więcej drewna do Chin, przetwórcy tego surowca mają takie trudności z jego nabyciem, że importują go z krajów ościennych. Na dłuższą metę, taka sytuacja grozi zapaścią branży, będącej jednym z motorów krajowej gospodarki.

SUROWCOWY PARADOKS: W Polsce, której 30 proc. powierzchni zajmują lasy, i która eksportuje coraz więcej drewna do Chin, przetwórcy tego surowca mają takie trudności z jego nabyciem, że importują go z krajów ościennych. Na dłuższą metę, taka sytuacja grozi zapaścią branży, będącej jednym z motorów krajowej gospodarki.

Głównym dostawcą drewna w Polsce jest Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (LP). Od niego pochodzi ponad 90 proc. dostaw surowca do krajowych przetwórców drewna. Branża ta do niedawna była postrzegana przez rząd jako jedno z kół zamachowych rozwoju gospodarki. Producenci mebli, okien, drzwi, podłóg, palet mieli się stać tygrysami polskiego eksportu. W dobie pandemii obiecujące wizje i oczekiwania ustąpiły miejsca przestojowi oraz idącym w ślad za nim spadkowi produkcji, utracie zamówień, zwolnieniom.

— Przemysł drzewny wytwarza 2,5 proc. PKB. Zatrudnia w Polsce 350 tys. pracowników bezpośrednio w tysiącach przedsiębiorstw. Co najmniej drugie tyle pracowników ma zatrudnienie w branżach powiązanych, np. w firmach transportowych, u producentów maszyn i urządzeń do przetwórstwa drewna, u partnerów handlowych itd. Liczba samych zakładów meblarskich sięga 20 tys. Polska jest drugim na świecie producentem mebli, trzecim dostawcą stolarki budowlanej (okien, drzwi, podłóg), pierwszym producentem płyt drewnopochodnych oraz drugim producentem opakowańdrewnianych, należy do pierwszej dziesiątki producentów tarcicy — tak charakteryzuje tę branżę Rafał Szefler, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

— Przemysł drzewny ma przeogromny potencjał rozwoju, ale obecnie stoi przed groźbą przeistoczenia się w masę upadłościową — dodaje.

Dostęp do surowca

Od początku roku warunki rynkowe zmusiły leśników do ograniczenia pozyskania drewna o 23 proc. w marcu, a w kwietniu aż o 50 proc. r/r. Pandemia i związane z nią zatrzymanie operacji rynkowych jest śmiertelnie niebezpieczne dla przetwórców drewna, ale brak dostępu do surowca jest równie groźny. Lasy Państwowe to monopolista. Przetwórcy drewna nie mają więc wyboru — muszą kupować surowiec od monopolisty, choć ten — z ich punktu widzenia — działa arbitralnie, nie czuje ani nie rozumie mechanizmów rynkowych.

— Brakuje drewna i dochodzi do tego w kraju, którego trzecią część stanowią lasy. Niestety ogromna większość lasów jest własnością państwa, a Lasy Państwowe prowadzą niezrozumiałą dla przetwórców drewna politykę podażową i cenową. Dowodem jest komunikat LP z 23 kwietnia 2020 r., w którym leśnicy ogłaszają, że nie widzą jakichkolwiek podstaw do pomocy firmom, które z dnia na dzień znalazły się w tarapatach — tłumaczy Rafał Szefler.

Państwowy monopolista nie jest skłonny zmieniać zasad sprzedaży drewna ani obniżać cen nawet w sytuacji, gdy te oferowane przez niego przestały być konkurencyjne na rynku europejskim. Wysokie koszty surowca powodują, że wytwórcy przemysłu drzewnegotracą siłę konkurencyjną na rynkach zagranicznych. Niedaleką konsekwencją tej sytuacji będzie też utrata możliwości zbytu towarów. W sąsiednich krajach, z powodu infekcji kornikiem, dochodzi do wyrębu i natychmiastowej sprzedaży surowca, bez zbędnych formalności, np. drewno do produkcji papieru w Czechach sprzedawane jest za około 10-12 EUR, a w Polsce za około 100-150 zł, czyli 20- -35 EUR. W krajach sąsiednich (Czechach, Słowacji, a nawet Niemczech) drewno nieprzetworzone ma obecnie cenę nawet o 30 proc. niższą niż oferowana przez Lasy Państwowe. W efekcie coraz więcej rodzimych przedsiębiorców woli importować drewno, niż korzystać z lokalnego surowca, choć do ceny zakupu muszą przy imporcie dodać koszty transportu.

— Firmy branżowe z południowej Polski zaopatrują się na Słowacji i w Czechach, a regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu odczuwają trudności ze sprzedażą drewna i zmagają się z ryzykiem utraty płynności finansowej. Do takich skutków prowadzi nieliczenie się z realiami rynkowymi i rodzimą branżą — ocenia Marek Kubiak, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Istotnym czynnikiem ograniczającym branży przetwórczej dostęp do surowca jest rosnący eksport drewna z Polski. W efekcie rodzima branża nie może rozwijać swoich możliwości, bo krajowy surowiec zasila firmy zagraniczne — w ostatnich latach zwłaszcza chińskie.

— Lasy Państwowe usprawiedliwiają się tym, że to nie one eksportują surowiec, lecz pośrednicy — komentuje Marek Kubiak.

Brak dyskusji

Jeszcze w 2019 r., w obliczu hamowania potencjału rozwoju przetwórstwa drewna, branża wspólnym głosem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli zaapelowała do rządu o włączenie się do rozmów na temat zasad sprzedaży drewna. W początkowej fazie tak było, jednak im dalej tym gorzej. Końcowy efekt był taki, że LP manipulując wynikami ankiety, którą same ogłosiły wprowadziły rozwiązania, które w dzisiejszym czasie nijak mają się do rzeczywistości, przed czym głośno przestrzegały wspomniane organizacje.

— Potrzebna jest ciągła dyskusja na temat drewna, zwłaszcza liściastego. Firmy drzewne toczą boje z pośrednikami, którzy windują ceny z myślą o eksporcie, który w roku 2019 osiągnął zastraszające wartości. Pandemia spowodowała trzęsienie ziemi w całej gospodarce. Zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe ustalone na lata 2020-21 w obecnej sytuacji nie mają już racji bytu i trzeba je przystosować do nowych uwarunkowań — podkreśla Rafał Szefler.

— Chcemy rozmawiać z rządem i rozwijać rodzimą branżę, zwiększać zatrudnienie, płacić podatki w kraju, bo drewno importowane wiąże się z koniecznością zapłaty VAT-u za granicą. Oznacza to, że tracą na tym nie tylko Lasy Państwowe, ale i budżet państwa — dodaje Marek Kubiak.

Przedstawiciele branży nie potrafią wyjaśnić, dlaczego ich apele o dialog nie przynoszą skutków. Być może dlatego, że rząd nie ma klarownej wizji tego, jaką rolę powinno odgrywać przetwórstwo drewna dziś, w najbliższych latach i w dłuższej perspektywie. W rządzie i w parlamencie trwają prace nad poszerzeniem definicji drewna energetycznego. Branża przetwórcza utrzymuje natomiast, że prace te należy wstrzymać do czasu zakończenia pandemii COVID-19, a pierwszeństwo dać określeniu strat, jakie skarbowi państwa i przemysłowi drzewnemu wyrządziło zamrożenie gospodarki w dobie koronawirusa.

Drewno energetyczne

Obowiązująca ustawa o OZE definiuje drewno energetyczne jako „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo- -wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”. Przetwórcy drewna obawiają się, że po poszerzeniu tej definicji do elektrowni zaczną trafiać również te sortymenty drewna, które obecnie są zarezerwowane na dostawy do przetwórców.

— Nie ma gwarancji, że producenci energii kupią od Lasów Państwowych drewno po oferowanej cenie, chyba że z góry przyjdzie nakaz nieliczący się z realiami rynkowymi, jak bywało w przeszłości, gdy firmy energetyczne były zmuszone dotować górnictwo — wskazuje Roman Malicki, prezes PKN EPAL.

Drewno jako tradycyjny materiał opałowy nie straciło na znaczeniu, ale w warunkach rynkowej konkurencji przegrywa. Wskazuje na to fakt, że jeden z większych producentów energii w Polsce, choć dysponuje jednym z największych] w Europie rębaków do drewna, nie używa go. Dlaczego? Bo w obecnych warunkach nie opłaca mu się palić drewnem — biomasa z Ukrainy jest dla niego bardziej opłacalną opcją. Ponowne zainteresowanie drewnem jako materiałem opałowym jest pochodną zawirowań w dążeniu Unii Europejskiej do realizacji ambitnych celów klimatycznych. W styczniu 2018 r. Parlament Europejski postanowił w RED II (Renewable Energy Directive), że do 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym wyniesie 32 proc. Łączyło się to z uznaniem wycinki lasów na cele pozyskania energii za praktykę służącą budowaniu gospodarki niskoemisyjnej. W ten sposób Lasy Państwowe uzyskały nową pozycję — znalazły się w centrum unijnej agendy zmian klimatu jako odnawialny zasób, który może odgrywać ważną rolę w rozwoju europejskiej biogospodarki.

— Dojdzie do katastrofy, gdy w świetle obowiązujących przepisów za drewno energetyczne będzie też uważane pełnowartościowe drewno z punktu widzenia przetwórców drewna, a wysuwane przez urzędników Lasów Państwowych argumenty jakoby ich działania są skutkiem nieodbierania drewna przez przemysł, aby zapobiec deprecjacji są kłamstwem potwierdzającym brak należytej staranności w zarządzaniu majątkiem ogólnonarodowym — przestrzega Roman Malicki.

PUBLIKACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ: Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, PKN EPAL, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego

Współpraca - wzajemne działania

Dodany: 21-05-2020

Część z Państwa mimo obecnej sytuacji rynkowej, myśli o dalszych inwestycjach. W Izbie są również zrzeszone firmy, które oferują np. piły, narzędzia, maszyny, wynajem maszyn itp. Jeśli w Państwa przypadku rozważacie jakiekolwiek inwestycje lub też szukacie dostawców to pierwszej kolejności rekomendujemy członków Izby lub też kontakt bezpośrednio do naszego biura.
więcej...

Część z Państwa mimo obecnej sytuacji rynkowej, myśli o dalszych inwestycjach. W Izbie są również zrzeszone firmy, które oferują np. piły, narzędzia, maszyny, wynajem maszyn itp.

Jeśli w Państwa przypadku rozważacie jakiekolwiek inwestycje lub też szukacie dostawców to pierwszej kolejności rekomendujemy członków Izby lub też kontakt bezpośrednio do naszego biura.

Być może w naszej Izbie znajdzie się partner, który wspomoże Państwa działania i zaproponuje najlepsze rozwiązania. 

Poniżej znajdziecie Państwo podział oraz aresy stron firm z sekcji D, czyli maszyny, urządzenia, narzędzia itp.:

Dostawcy pił, narzędzi do obróbki drewna, regeneracja:

Maszyny do obróbki drewna, odpylanie, autoklawy

Ładowarki, wózki, części zamienne

Chemia do drewna

Materiały ścierne do drewna

IZOTONIA - skrzynki, podesty, paskownice

Dodany: 20-05-2020

Firma IZOTONIA powstała w 1980 roku. Jako zakład produkcyjny dysponujemy dwiema nowoczesnymi halami produkcyjnymi, zespołem suszarni do drewna oraz tartakiem.
więcej...

Firma IZOTONIA powstała w 1980 roku. Jako zakład produkcyjny dysponujemy dwiema nowoczesnymi halami produkcyjnymi, zespołem suszarni do drewna oraz tartakiem. Firma cały czas inwestuje, zarówno w kapitał ludzki jak i w nowoczesny park maszynowy. 

Skrzynki dekoracyjne:
Skrzynki dekoracyjne w 3 rozmiarach do samodzielnego montażu, wykonane są z drewna sosnowego, wysuszonego i czterostronnie obrobionego.
Specyfikacja:
-wymiary listewek w skrzynkach: 50x10mm szczelina 10mm
-skrzynka mała wymiary: 320/220/110mm, waga 1kg
-skrzynka średnia wymiary: 320/220/150mm, waga 1,30 kg
-skrzynka duża wymiary: 440/320/230mm, waga 2,50 kg


Izotonia zdjecia skrzynek

Koziołki budowlane:

Wykonane z suchego drewna sosnowego czterostronnie obrobionego.

Specyfikacja:

- przekrój listwy 40x17mm lub 45x20mm, nogi 25x35mm tzw. koziołek lux

Podesty

Wykonane z suchego drewna sosnowego czterostronnie obrobionego.

- podstawka drewniana kwadratowa duża 350x350x85mm
- podstawka drewniana kwadratowa mała 290x290x85mm
- podstawka drewniana okrągła duża, średnica 340mm
- podstawka drewniana okrągła mała, średnica 295mm

Przekrój listew 15x44mm

Piaskownice zamykane z ławkami do siedzenia

Wykonane z suchego drewna sosnowego czterostronnie obrobionego o przekroju 95x18mm długość od 120-180cm.

- piaskownica 120cm, na palecie mieści się ok.30-35 kompletnych piaskownic
- piaskownica 140-180cm, na palecie mieści się ok.20-25 kompletnych piaskownic

Gwarantujemy odpowiednią jakość do ceny oraz terminowość dostaw.

Na wszystkie nasze produkty posiadamy certyfikat FSC100%.

Zakład Drzewny IZOTONIA
Stanisław Psiuk
Lipowiec 96a
23-407 Tereszpol

tel. 84 643 86 83
fax 84 648 58 33
kom. 502 309 016
e-mail: biuro@izotonia.pl

http://izotonia.pl/

Tarcza antykryzysowa III

Dodany: 18-05-2020

Sejm przyjął Ustawę w zakresie działań osłonowych. Przedsiębiorców drzewnych dotyczy bezpośrednio art. 50
więcej...

Sejm przyjął Ustawę w zakresie działań osłonowych. Przedsiębiorców drzewnych dotyczy bezpośrednio art. 50, który mówi o:

Ust. 1 Jednostki  organizacyjne  Lasów  Państwowych  dokonujące  sprzedaży drewna mogą, na wniosek przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i ...) w następstwie wystąpienia COVID-19, umorzyć w całości lub części:

1) odsetki  ustawowe  należne  na  podstawie  art.  5  ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020) za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie z dnia 8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w transakcjach handlowych, należne za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

3) kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części, w której nabywca od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, spełniają kryteria, o których mowa w art. 3  ust.  1  pkt  2  i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669), oraz nie zalegają w regulowaniu  zobowiązań  podatkowych,  składek  na ubezpieczenia  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.3.

Umorzenia, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie  poważnym  zaburzeniom  w gospodarce,   o   której   mowa   w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście  trwającej  epidemii  COVID-19  (2020/C  91  I/01)  (Dz.  Urz.  UE  C  91I  z  20.03.2020, str. 1).

Sejm złagodził ostatecznie brzmienie wcześniejszego artykułu 48, który wprost mówił o nie przysługujących odsetkach, opłatach itp. 

Jeżeli składacie Państwo takie wnioski musicie być świadomi, że LP mogą odrzucić wasz wniosek jeśli nie spełnicie wskazanych wyżej warunków.

Wutech s.c. - narzędzia dla profesjonalistów

Dodany: 16-05-2020

Wutech jest prężnie rozwijającą się firmą produkującą płyny uznanej marki Masterio, dla przemysłu meblarskiego – płyny oddzielające, chłodzące, czyszczące, poślizgowe i inne.
więcej...

Wutech jest prężnie rozwijającą się firmą produkującą płyny uznanej marki Masterio, dla przemysłu meblarskiego – płyny oddzielające, chłodzące, czyszczące, poślizgowe i inne.

Wutech - plyny

Firma oferuje szeroki asortyment części i akcesoriów do maszyn meblarskich, np. rolki dociskowe, nakładki, polerki, gumy ssące, gumy do CNC, gumy raklowe itp.

nakladka-lancucha-transportowego-masterio

tarcza-polerska-bawelna-sizal-masterio

gorna-guma-uszczelniajaca-do-blokow-cnc-masterio

Produkuje również systemy natryskowe. system-natryskowy-masterio-sn1

Świadczy też usługę regeneracji pieców klejowych i ma w ofercie czujniki poziomu kleju, programatory, grzałki itp.

regeneracja-pieca-klejowego-kpl

Wutech dostarcza też smary, oleje i chłodziwa do maszyn przemysł drzewnego.

Oferuje też maty grafitowe dociskowe i wiszące oraz pasy lamelowe.mata-stopa-grafitowa-120-x-1500-mm.jpg

Wutech jest też właścicielem marki Titac, oferującej plastikowe zszywki do mebli, gwoździe i sztyfty z plastiku oraz zszywacze i pistolety do zszywek i gwoździ. Dodatkowo firma ma w ofercie płyny odrdzewiające, zmywacze, smary ceramiczne i inne środki chemii przemysłowej.

Profil produkcji:
- płyny dla przemysłu meblarskiego
- smary i oleje do maszyn i urządzeń
- grafit i technologia szlifowania
- części i akcesoria do maszyn przemysłu drzewnego

Wutech s.c. Dariusz Skrzypczak, Magdalena Skrzypczak

Ul. Koniawska 49D
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: +48 95 720 63 43
Fax: +48 95 720 63 43
E-mail: crm@wutech.eu

Nowi Dyrektorzy Regionalni w Lasach Państwowych

Dodany: 15-05-2020

Zostali powołani nowi Dyrektorzy Regionalni w Lasach Państwowych
więcej...

W ostatnich dniach zostali powołani nowi Dyrektorzy Regionalni w Lasach Państwowych w następujących RDLP:

 • Katowice - Józef Kubica
 • Olsztyn - Adam Roczniak
 • Piła - Andrzej Brusiło
 • Poznań - Jan Banacki
 • Szczecinek - Łukasz Maciejunas
 • Wrocław - Arkadiusz Wojciechowicz

PPU Karo - galanteria ogrodowa

Dodany: 14-05-2020

Firma PPU "Karo" znajduje się w województwie pomorskim w powiecie bytowskim gmina Lipnica. Firma istnieje od 1994 roku, obecnie zatrudniamy ok. 150 osób.
więcej...

Firma PPU "Karo" znajduje się w województwie pomorskim w powiecie bytowskim gmina Lipnica. Firma istnieje od 1994 roku, obecnie zatrudniamy ok. 150 osób.

DJI_0017

Od początku istnienia firmy zajmujemy się produkcją szeroko pojętej galanterii ogrodowej. W gamie naszych produktów znajdziecie państwo różnego rodzaju płoty lamelowe (proste, z łukiem, z kratką), płotki wbijane, pergole, podesty, rollbordery, donice, piaskownice i inne. W sprzedaży posiadamy również wysokiej jakości korę sosnową pakowaną w worki 80-litrowe i luzem w różnych frakcjach.

Swoje wyroby sprzedajemy na terenie całej Europy. Produkcja eksportowa stanowi 90% całej produkcji firmy.

W 2007 roku wybudowaliśmy nowy zakład co znacznie zwiększyło nasze możliwości produkcyjne, posiadamy nowoczesne linie technologiczne i maszyny do obróbki drewna. Nasze wyroby cechują się bardzo wysoką jakością pod względem produkcji i impregnacji.

W trosce o wysoką jakość i trwałość wszystkie nasze wyroby impregnowane są ciśnieniowo, bezchromowym środkiem ekologicznym we własnym nowoczesnym autoklawie.

Drewno używane do produkcji pochodzi głównie od dostawców posiadających certyfikat FSC®. Ponadto jako firma KARO od 2005 roku posiadamy swój odrębny certyfikat FSC® (kod licencji FSC-C012976). Od 2013 roku posiadamy również certyfikat PEFCTM.

Jesteśmy firmą kreatywną, otwartą na aktualne potrzeby rynku. Stawiamy na rozwój i ciągłe udoskonalenia tak, aby nasze produkty coraz lepiej zaspokajały potrzeby naszych klientów. Chętnie uwzględniamy ich opinie i wprowadzamy do produkcji nowe produkty.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam uzyskać bardzo dobrą opinię na rynkach zagranicznych i krajowych.

Posiadamy również własny transport międzynarodowy, leśny i kontenerowy oraz świadczymy usługi z tym związane.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „KARO” Wojciech Megier

Sątoczno 9

77-130 Lipnica 

http://www.megier.pl/

Telefon: +48 59 821 87 10
Fax +48 59 821 77 08

Mail kontaktowy:

wojtek@megier.pl

dyrektor@megier.pl

LIMAT Sp. z o.o. - produkcja i sprzedaż palet drewnianych

Dodany: 13-05-2020

Firma Limat specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości palet drewnianych stosowanych w transporcie i logistyce.
więcej...

Firma Limat specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości palet drewnianych stosowanych w transporcie i logistyce. Jesteśmy certyfikowanym producentem Euro palet wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL. W ofercie posiadamy również palety jednorazowe o wymiarach 800X1200 mm oraz 1000X1200 mm.

logo- limat

Oferta:

Limat

EUROPALETA EPAL 1

Europaleta EPAL to najczęściej sosowana paleta w transporcie towarów. Każda paleta spełnia wymagania normy UIC 435-2 oraz poddawana jest obróbce termicznej wg standardów ISPM15 pozwalającej uzyskać certyfikat fitosanitarny IPPC. Umożliwia on stosowanie palet na całym świecie.

PALETA PRZEMYSŁOWA 800X1200

Paleta przemysłowa wykonana z drewna iglastego, stosowana gdy nie ma konieczności użycia Europalet EPAL. W produkowanych przez nas paletach mamy możliwość zastosowania obróbki termicznej z certyfikatem IPPC pozwalającej na międzynarodowy transport produktów. Ilość desek nośnych oraz szczegółowe dane techniczne palety jesteśmy wstanie dopasować do wymagań klienta

PALETA PRZEMYSŁOWA 1000X1200

Paleta przemysłowa wykonana z drewna iglastego, stosowana gdy wymagana jest większa przestrzeń nośna. W zależności od składowanych na palecie produktów możemy dopasować nośność palety oraz ilość desek na powierzchni załadowczej. W produkowanych przez nas paletach mamy możliwość zastosowania obróbki termicznej z certyfikatem IPPC pozwalającej na międzynarodowy transport produktów.

KORA SOSNOWA

Kora sosnowa idealnie nadająca się do ściółkowania w ogrodach. Posiada najlepsze wartości odżywcze i izolujące oraz pełni wyjątkową formę dekoracyjną ogrodów. Nasza kora nie posiada odpadów drzewnych tzw. łyka dzięki czemu cechuje się najwyższą jakością. Umożliwiamy załadunek kontenerów oraz naczep z ruchomą podłogą.

ZRĘBKA PAPIERNICZA

Produkowana w naszym tartaku zrębka papiernicza to doskonały surowiec do produkcji płyt wiórowych, celulozy oraz po rozdrobnieniu na drobniejszą frakcję pelletu, ekologicznego paliwa do spalania. Dzięki zaawansowanym procesom produkcyjnym nasza zrębka posiada śladowe ilości kory oraz zanieczyszczeń stałych takich jak piasek. Posiadamy frakcję o wymiarach 10-60mm.

TROCINY

Trociny sosnowe powstające w naszym procesie produkcyjnym to surowiec idealnie nadający się do produkcji pelletu. Posiadamy trociny z minimalną ilością kory dzięki czemu nadają się do produkcji najlepszej jakości pelletu spełniającego normę DINplus cechującego się bardzo niską zawartości popiołu. 

LIMAT Sp. z o.o.

Kuźnica Zagrzebska Kol.4

98-273 Klonowa

Tel. +48 627 312 414

e-mail: biuro@limatpalety.pl

SETMIL Sp. z o.o. - kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrz
zakładowej

Dodany: 12-05-2020

Firma SETMIL Sp. z o.o. zajmuje się dostawą kompleksowych rozwiązań logistyki wewnątrzzakładowej przemysłu drzewnego.
więcej...

Firma SETMIL Sp. z o.o. zajmuje się dostawą kompleksowych rozwiązań logistyki wewnątrzzakładowej przemysłu drzewnego.

W bogatej ofercie posiadają nowe spalinowe i elektryczne wózki widłowe CAT (CATERPILLAR - uznanego producenta maszyn budowlanych), do pracy w wewnętrznych i zewnętrznych magazynach,

01

terenowe wózki widłowe AUSA z napędem na 4 koła do pracy w ciężkich warunkach tartaków

03

oraz specjalistyczne wielokierunkowe wózki widłowe COMBILIFT.

Wielokierunkowe wózki widłowe COMBILIFT z platformą roboczą pozwalają na bezpieczne transportowanie długich lub nieporęcznych ładunków takich, jak więźby dachowe, tarcica, konstrukcje drewniane, itp. w wąskich korytarzach roboczych.

02

Wśród wielu rozwiązań dostępnych w gamie produktów marki COMBILIFT znajduje się również suwnica mobilna COMBILIFT SC, pozwalająca na transportowanie i operowanie ładunkami wielkogabarytowymi takimi jak: domy modułowe, ściany konstrukcyjne, konstrukcje dachów.

04

Oferowane rozwiązania pozwalają nie tylko na zaspokojenie Państwa potrzeb transportowych, ale przede wszystkim pozwalają oszczędzić miejsce w przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, przyspieszyć procesy transportowe w tym załadunki i rozładunki, uniknąć przestojów, oraz poprawić bezpieczeństwo pracy.

Wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość obsługi, a przedstawicielstwo uznanych producentów wytrzymałość oferowanych urządzeń.

SETMIL Sp. z o.o.

ul. Pyskowicka 20

41-800 Zabrze

setmil@setmil.pl

http://setmil.pl/  

tel. 32/376 48 00

Przykładowe realizacje:

08

09


06

05

07

ROSEWOOD4.0: nowa odsłona sieci ROSEWOOD!

Dodany: 11-05-2020

ROSEWOOD4.0 korzystając z cyfrowych rozwiązań i intensyfikując transfer wiedzy, łączy jednostki wzdłuż łańcucha wartości w sektorze leśno-drzewnym dla wsparcia zrównoważonej mobilizacji drewna w Europie.
więcej...

ROSEWOOD4.0 korzystając z cyfrowych rozwiązań i intensyfikując transfer wiedzy, łączy jednostki wzdłuż łańcucha wartości w sektorze leśno-drzewnym dla wsparcia zrównoważonej mobilizacji drewna w Europie.

Rosewood-4.0-COLOR

Rosewood4.0 finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Horyzont 2020”. Bazując na sieci regionalnych powiązań (hubach) powstałych w projekcie ROSEWOOD, rozbudowuje tę już dobrze zorganizowaną sieć o kolejne kraje, rozszerzając i doskonaląc również narzędzia i rozwiązania udostępniane zainteresowanym w całej Europie.

ROSEWOOD4.0 koncentruje się na digitalizacji i cyfrowych narzędziach do transferu wiedzy, szkoleń i coachingu, umożliwiając praktykom dzielenie się w coraz szerszym zakresie posiadaną wiedzą. Projekt doskonali już istniejącą w Unii Europejskiej regionalną sieć powiązań ROSEWOOD, zapewniając wszystkim uczestnikom łańcucha wartości mobilizacji drewna możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w tej dziedzinie i dostęp do szerokiego zakresu innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Skupienie się na platformach cyfrowych i cyfrowych rozwiązaniach szkoleniowych ma zmniejszyć lukę istniejącą w sektorze leśno-drzewnym w zakresie adaptacji i rozpowszechniania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Odpowiada to na dwa najważniejsze obecnie wyzwania w obszarze mobilizacji drewna w Europie, związane z dostępem do zasobów i transparentnością rynku.

ROSEWOO4.0 ma oddolnie zlikwidować tę lukę w wiedzy i zwiększyć skalę transferu innowacji oraz modeli biznesowych w regionach i między regionami, dla zrównoważonego rozwoju sektora leśno-drzewnego i stymulacji rozwoju społecznego i obszarów wiejskich.

zdjecie Rosewood

Najważniejsze cztery cele realizacji Projektu to:

i) wsparcie działalności Centrów Mobilizacji Drewna jako platform współpracy i sieci innowacji w pięciu głównych regionach Europy;

ii) transfer i rozpowszechnianie informacji i wiedzy o najlepszych praktykach, innowacjach i wynikach badań związanych z mobilizacją drewna i jego konkurencyjnością;

iii) rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami sieci oraz wsparcie wdrażania i wykorzystania najlepszych praktyk i innowacji;

iv) kreowanie nowych modeli biznesowych dla zrównoważonej mobilizacji drewna poprzez budowanie potencjału, szkolenia i dostęp do zasobów wiedzy.

ROSEWOOD4.0 obejmuje pięć regionalnych centrów mobilizacji drewna grupujących kraje według kryterium położenia geograficznego i podobnych uwarunkowań funkcjonowania sektora leśno-drzewnego. Są to:

Europa Północna (Finlandia, Szwecja, Norwegia, kraje bałtyckie, Dania);

 • Europa Środkowo-Zachodnia (Niemcy, Belgia, Francja, Szwajcaria, Austria);
 • Europa Środkowo-Wschodnia (Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina);
 • Europa Południowo-Zachodnia (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Francja)
 • Europa Południowo-Wschodnia (Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Słowenia).

Dzięki transferowi rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), ROSEWOOD4.0 przyczyni się do wzrostu konkurencyjności sektora leśno-drzewnego i do szybkiego rozwoju obszarów wiejskich w ramach europejskiej biogospodarki.

CO NOWEGO W PROJEKCIE ROSEWOOD4.0?

 • wzmocnienie i rozbudowanie powiązań z krajami Europy Wschodniej
 • nowe kraje członkowskie: Polska, Słowacja, Ukraina, Portugalia, Grecja, Norwegia, Szwecja
 • zwiększenie zasięgu geograficznego – pięć regionalnych sieci (hubów)
 • cyfrowe narzędzia szkoleniowe, materiały i metodologie
 • zintensyfikowanie transferu wiedzy i praktycznych informacji między leśnikami w Europie
 • zwiększenie wykorzystania rezultatów projektu i adaptacji proponowanych rozwiązań przez jego użytkowników

O PROJEKCIE

ROSEWOOD4.0 to konsorcjum 21 partnerów z 18 krajów europejskich. Konsorcjum obejmuje instytucje badawcze, uniwersytety i instytucje edukacyjne, regionalne i międzynarodowe sieci, centra promocji, innowacji i transferu technologii oraz organizacje klastrowe i stowarzyszenia. ROSEWOOD4.0 to dwuletni projekt realizowany w ramach wyzwania RUR 2019 “Thematic networks compiling knowledge ready for practice” [Sieci tematyczne dla opracowania zasobów wiedzy praktycznej], finansowany w ramach umowy grantowej nr 862681. Koordynatorem projektu jest Steinbeis-Europa-Zentrum (Niemcy)

Jeden z partnerów: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna


ITD_pl

źródło i foto:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

SERWISPALET Sp. z o.o. - producent palet i przemysłowych opakowań
drewnianych

Dodany: 08-05-2020

SERWISPALET Sp. z o.o. - producent palet i przemysłowych opakowań drewnianych.
więcej...

SERWISPALET Sp. z o.o. - producent palet i przemysłowych opakowań drewnianych. W ofercie, poza standardowymi rozwiązaniami, posiada palety nietypowe, wielkogabarytowe oraz palety i skrzynie produkowane pod indywidualne specyfikacje. Dodatkowo są otwarci na wszelkie zlecenia dotyczące nietypowych rozwiązań i inwestycji wykonywanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

2 Serwispalet zdjecia

SERWISPALET Sp. z o.o.

ul. Spokojna 18A, 77-420 Lipka

Adres korespondencyjny:
Wiktorówko 25A, 89-310 Łobżenica

tel.: +48 67 286 91 73
e-mail:
biuro@serwispalet.pl
www:
serwispalet.pl

COVID-19 - wsparcie prawne

Dodany: 07-05-2020

Biuro Izby nawiązało współpracę z renomowaną kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka sp.k. z Warszawy, która będzie dotyczyć konsultacji oraz pomocy prawnej.
więcej...

Biuro Izby nawiązało współpracę z renomowaną kancelarią prawną DZP sp.k. z Warszawy, która będzie dotyczyć konsultacji oraz pomocy prawnej. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest jedną z największych w Polsce, zajmuje się obsługą prawną największych korporacji, także tych notowanych na warszawskiej giełdzie.

Porady prawne będą dotyczyć:

 • pomocy publicznej
 • prawa pracy
 • doradztwa podatkowego 

Porady prawne w kwestiach podstawowych będą bezpłatne. Przy rozmowach osobistych z prawnikami przekażcie Państwo problemy z jakimi musicie się mierzyć. Kancelaria w jak najszerszym zakresie będzie starała się pracować bez pobierania honorarium. Natomiast musimy być świadomi tego, że poważniejsze zagadnienia będą wymagać większego zaangażowania ze strony DZP. 

Ponieważ zagadnienia z jakimi Państwo musicie się mierzyć mogą dotyczyć bardzo różnych sytuacji nie jesteśmy w stanie określić do jakiego poziomu usługi DZP będą bezpłatne. Niemniej prosimy, jeśli Państwo uznacie, że jest taka potrzeba kontaktować się z prawnikami.

Osobami kontaktowymi są:

 • Robert Brodzik tel. 514 858 839
 • Bartosz Marcinkowski tel. 660 440 329 

Pracujemy także nad bezpłatnymi konsultacjami dla przedsiębiorców, które będą odbywać się w charakterze telekonferencji. Oprócz wyżej wskazanych tematów omawiane będzie prawo spółek, ochrona danych osobowych, realizacja umów. Szczegółowe tematy postaramy się Państwu podać jak najszybciej. Spotkania będą umawiane na konkretny dzień i godzinę, mamy nadzieję, że ta forma konsultacji znajdzie u Państwa uznanie.

Nestro PPHU Sp. z o.o. - techniki filtracji powietrza

Dodany: 06-05-2020

Firma NESTRO PPHU Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży sortowania odpadów.
więcej...
Firma NESTRO PPHU Sp. z o.o.  zajmuje się projektowaniem i  montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży  sortowania odpadów.

NESTRO już od  ponad 42 lat rozwija kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej i odciągowej oraz oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła. 

Filtr podcisnieniowy NESTRO w Galeon Polska Filtr podciśnieniowy NESTRO Foto: Nestro  

Obok najnowocześniejszej techniki filtracji  powietrza,  rozwijana jest również  technika  magazynowania w silosach NESTRO  oraz  systemy  wygarniania  i automatycznego spalania materiału  poprodukcyjnego (trocin, biomasy)w  kotłach LIGNOTHERM  o mocach od  100 kW  do 1000 kW. 

Systemy te  wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.

Instalacja odpylania NESTRO w IKEA Babimost Instalacja odpylania NESTRO Foto: Nestro

Dużym  atutem  urządzeń  NESTRO  jest technologia  która  umożliwia prostą , tanią  i   bezpieczną  obsługę  oraz  konserwację.

Dzięki tej przewadze technologicznej NESTRO wyrosło w ostatnim czasie na  ważnego Partnera Projektów w Polsce i Europie Wschodniej dzięki intensywnej współpracy ze znanymi producentami maszyn dla przemysłu drzewnego i meblarskiego.

W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju jak i zagranicą klienci NESTRO czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu. 

Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy NESTRO za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te warunki skierowana jest technologia NESTRO ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy.
W firmie NESTRO klient otrzymuje wszystko „z pierwszej ręki“. Obok planowania i projektowania optymalnych rozwiązań dla klienta , urządzenia instalowane i uruchamiane są przez własny wysoko wykwalifikowany personel.

NESTRO  PPHU  Sp.z o.o.

Ul. Kolejowa  2,     46-300 Stare  Olesno

Tel: +48 34 35053 10  , Tel: +48 603636523

www.nestro.pl info@nestro.pl

Nowe terminy targów i wydarzeń z branży drzewnej

Dodany: 04-05-2020

Nowe terminy targów i wydarzeń z branży drzewnej.
więcej...

Nowe terminy targów i wydarzeń z branży drzewnej.  

Przełożone wydarzenia na inny termin w roku 2020r.: