fader1 fader2 fader3

Aktualności

Granty dla mikro i małych przedsiębiorstw

Dodany: 28-07-2020

W poszczególnych województwach trwają przygotowania do rozpoczęcia naborów na granty dla mikro i małych przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.
więcej...

729x308

W poszczególnych województwach trwają przygotowania do rozpoczęcia naborów  na granty dla mikro i małych przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa. 

Środki finansowe w ramach przyznanego grantu będzie można przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),

- czynsz za wynajem lokali,

- opłaty za media,

- zakup towarów handlowych,

- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,

- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),

- paliwo,

- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).

Program jest realizowany regionalnie i w poszczególnych województwach mogą obowiązywać inne kryteria, które należy spełnić przy ubieganiu się o grant.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne sprawdzenie w swoim regionie. Linki do szczegółów w danych województwach dostępne są na dole strony https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

Dodany: 27-07-2020

Do 31 lipca trwają nabory na dotację dla średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.
więcej...

Start-skladania-wnioskow-1-1-1080x675

Do 31 lipca trwają nabory na dotację dla średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro.

Środki można przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Warunkiem jest zanotowany spadek obrotów po 1 lutego 2020r, o co najmniej 30% w porównaniu do poprzedniego roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

także na infolinii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

801 332 202

22 574 07 07

Kongres Biomasy 2020

Dodany: 22-07-2020

Kongres Biomasy 2020 – zapisz datę 29 września w swoim kalendarzu! Czy zarezerwowałeś już czas na najważniejszą dla Ciebie konferencję w tym roku? Jeśli nie, zrób to bo warto! Mniej prelekcji – więcej rozmów o biznesie – to myśl przewodnia Kongresu Biomasy, który odbędzie się w dniach 29 września 2020. Podczas spotkania kupców i dostawców, każdy uczestnik otrzyma ogromną porcję nowych kontaktów biznesowych i fachowej, branżowej wiedzy.
więcej...

Kongres-KiDB-01

Kongres Biomasy 2020 – zapisz datę 29 września w swoim kalendarzu!

Czy zarezerwowałeś już czas na najważniejszą dla Ciebie konferencję w tym roku? Jeśli nie, zrób to bo warto! Mniej prelekcji – więcej rozmów o biznesie – to myśl przewodnia Kongresu Biomasy, który odbędzie się w dniach 29 września 2020. Podczas spotkania kupców i dostawców, każdy uczestnik otrzyma ogromną porcję nowych kontaktów biznesowych i fachowej, branżowej wiedzy.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES BIOMASY TUTAJ

Poza polskimi uczestnikami rynku biomasowego swój udział w spotkaniu już potwierdzili goście m.in. z Litwy (Baltpool), Danii (CM Biomass - Copenhagen Merchants Group) , Białorusi (Bellesexport, Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa).

Formuła B2B

Konkretny wymiar biznesowy zapewni unikalna formuła B2B, dzięki której każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość spotkać się z przedstawicielami wybranych firm. Podczas konferencji zostanie zorganizowany networking czyli seria krótkich spotkań, tzw. speed – dating, które pozwolą na bezpośrednie rozmowy z wybranymi firmami.

Kongres Biomasy 2020 to wydarzenie adresowane m.in. do:

  • krajowych producentów i przetwórców biomasy,
  • kupców biomasy z ciepłowni oraz grup energetycznych,
  • zakładów przetwarzających drewno,
  • przedsiębiorstw zainteresowanych kogeneracją biomasową.
  • przemysłu celulozowo – papierniczego. 

Jesteś zainteresowany wystąpieniem podczas Kongresu? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: maciej.roik@magazynbiomasa.pl, +48 507 786 173

Targi XYLEXPO odbędą się w 2022 roku

Dodany: 21-07-2020

Zarząd Cepra – Centro promozionale Acimall poinformował, że nie ma możliwości zorganizowania „Xylexpo” w 2020 roku, wyznaczając termin kolejnej edycji na 2022 rok.
więcej...

Zarząd Cepra – Centro promozionale Acimall poinformował, że nie ma możliwości zorganizowania „Xylexpo” w 2020 roku, wyznaczając termin kolejnej edycji na 2022 rok.

Targi DREMA – bezpieczne targi!

Dodany: 20-07-2020

Przygotowanie wydarzeń dla szerokiej publiczności to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne. W miejscu, w którym jednocześnie przebywa kilkadziesiąt tysięcy osób – wystawców, zwiedzających i pracowników obsługi, muszą być zapewnione również najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Zarząd Grupy MTP z najwyższą troską i uwagą podchodzi do kwestii zabezpieczenia terenów targowych
więcej...

Targi DREMA – bezpieczne targi!

Przygotowanie wydarzeń dla szerokiej publiczności to ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne. W miejscu, w którym jednocześnie przebywa kilkadziesiąt tysięcy osób – wystawców, zwiedzających i pracowników obsługi, muszą być zapewnione również najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Zarząd Grupy MTP z najwyższą troską i uwagą podchodzi do kwestii zabezpieczenia terenów targowych. Potwierdziła to organizacja takich wydarzeń jak Budma czy Meble Polska, które odbyły się w lutym. Potwierdza także imponująca frekwencja ponad 10 tysięcy gości na wydarzeniach dla szerokiej publiczności, które odbywają się na targach od połowy czerwca. Wszystkie imprezy organizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spełniają obowiązujące wymogi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz władz państwowych. Stosowane są również wszystkie wytyczne dla organizatorów targów rekomendowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego o zakrywanie ust i nosa oraz zachowywanie bezpiecznego dystansu. Zgodnie z wymogami GIS, na jednego gościa targowego przypadają minimum cztery metry kwadratowe powierzchni. Rejestracja i sprzedaż biletów jest możliwa wyłącznie w systemie online, za pośrednictwem platformy www.tobilet.pl. i po wypełnieniu ankiety epidemiologicznej. Przed wejściem na wydarzenie prowadzony jest bezdotykowy pomiar temperatury z użyciem kamer termowizyjnych. 

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane zalecenia dla Wystawców i Zwiedzających dostępne są na stronie www.drema.pl.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa wystawców i zwiedzających teren targów jest na bieżąco dezynfekowany do należytego poziomu. Podobnie jak w innych przestrzeniach publicznych, takich jak centra handlowe czy środki transportu, przebywający na terenie targów proszeni są

Na wrześniowe spotkanie branży drzewnej i meblarskiej Targi są przygotowane pod względem sanitarnym i spełniają wszystkie obowiązujące wymogi. Organizatorzy stają na wysokości zadania, aby mimo utrudnionych warunków, stworzyć przestrzeń do owocnych spotkań biznesowych, nawiązywania relacji i wymiany wiedzy.

Mamy nadzieję, że również w tym roku dla wielu firm budowa/odbudowa i wzrost biznesu w post covidowej rzeczywistości będzie powiązany z udziałem w Targach DREMA, na które już teraz serdecznie zapraszam. – Mówi Dyrektor Targów Andrzej Półrolniczak

Targi DREMA odbędą się w dniach 15-18 września 2020 r. w Poznaniu. Zapraszamy!

www.drema.pl

Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą
wizualną

Dodany: 01-07-2020

Drewno.pl i Forest Consulting Center zapraszają na "Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną". Uczestnicy szkolenia będą mogli nauczyć się zasad sortowania tarcicy budowlanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i uzyskać uprawnienia wymagane przez systemy ZKP związane z oznaczaniem tarcicy znakiem CE.
więcej...

Drewno.pl i Forest Consulting Center zapraszają na "Kurs wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną". Uczestnicy szkolenia będą mogli nauczyć się zasad sortowania tarcicy budowlanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i uzyskać uprawnienia wymagane przez systemy ZKP związane z oznaczaniem tarcicy znakiem CE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcica wykorzystywana w budownictwie, zwłaszcza jako materiał konstrukcyjny, powinna spełniać odpowiednie wymagania wytrzymałościowe. Jednym ze sposobów oceny przydatności drewna oraz wyznaczenia jego klasy wytrzymałości jest ocena wizualna dokonywana przez wykwalifikowanych brakarzy tarcicy konstrukcyjnej.

Uczestnicy Kursu wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

  • budowy i rozpoznawania gatunków drewna
  • wad drewna i ich wpływu na drewno konstrukcyjne
  • obowiązującego w Polsce prawa w zakresie wykorzystania drewna w budownictwie
  • sortowania tarcicy konstrukcyjnej metoda wizualną zgodnie z obowiązującymi normami.

Osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia brakarskiego w zakresie wytrzymałościowego sortowania drewna konstrukcyjnego metodą wizualną jest niezbędnym elementem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) związanego z certyfikatem uprawniającym do znakowania tarcicy budowlanej znakiem CE. 

Prawidłowo przesortowana pod względem wytrzymałości tarcica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa konstrukcji oraz oszczędność wykorzystanego drewna, co bezpośrednio wpływa na koszty inwestycji.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy m.in. z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

W organizowanych przez nas kursach brakarskich udział wzięło już ponad 300 osób.

Najbliższy termin kursu: 30. lipca - 2. sierpnia 2020r. w Pałacu Będlewo,

Będlewo ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew (woj. wielkopolskie), www.palacbedlewo.pl

Koszt kursu:  2800 zł netto +23% VAT = 3444 zł brutto

Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 

Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Zgłoszenia uczestników kursu przyjmowane są do 23. lipca 2020r.:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj >>>

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów związanych z dofinansowaniem kursów przez Powiatowe Urzędy Pracy. 

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Jabłońska tel. 616 243 467, e-mail: k.jablonska@drewno.pl

Źródło: Drewno.pl Fot. yayoicho