fader1 fader2 fader3

zasady

Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć:

  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego
  • charakterystykę przedsiębiorstwa dot. rodzaju prowadzonej działalności, skali produkcji, produkowanych wyrobów, struktury organizacyjnej
  • aktualne dane adresowe, tel., fax, e-mail, www oraz nazwisko osoby kierującej przedsiębiorstwem
  • opinię wprowadzającą 2 członków Izby
  • oświadczenie o wysokości deklarowanej składki członkowskiej
  • deklaracje przynależności do sekcji PIGPD