fader1 fader2 fader3

Członkowie izby

Strony: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 
Na stronie:

Innovative Wood Drying&Consulting

Stanisław Amenda
ul. Nowa 2
 06-460 Grudusk
 tel.+48 23-67-15-499
+48 608 42 42 69 
e-mail:amenda@amenda.pl
www.amenda.pl

Instytut Technologii Drewna

Instytut Technologii Drewna
ul. Winiarska 1
60-654 Poznań

Telefon: +48 61 8492400
Fax: +48 61 8224372
E-mail: office@itd.poznan.pl
www.itd.poznan.pl

Profil działalności:
- badania naukowe i usługi dla przemysłu drzewnego 

Pokaż opis

Opis

Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.

Zajmujemy się badaniami i usługami w zakresie:

 •  właściwości i kierunków zastosowania drewna, materiałów drewnopochodnych i wyrobów drzewnych,
 •  ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych,
 •  nowych i zmodyfikowanych materiałów drzewnych, drewnopochodnych i innych wyrobów,
 •  ochrony środowiska i miejsca pracy,
 •  utylizacji odpadów drzewnych,
 •  ekonomiki drzewnictwa, prognozowania, marketingu,
 •  certyfikacji wyrobów drzewnych, materiałów drewnopochodnych i obrabiarek do drewna,
 •  badania mebli,
 •  specjalistycznych opinii i ekspertyz (w tym opinii o innowacyjności technologii),
 •  innych indywidualnych potrzeb naszych klientów.

POSIADAMY:

 • status jednostki notyfikowanej nr 1583 do zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz w zakresie Dyrektywy Rady 2006/42/EC (maszynowej),
 • status Niezależnego Kontrolera nr TPC-19 produkcji tworzyw drzewnych w zakresie emisji formaldehydu przyznany przez California Air Resources Board (CARB),
 • status jednostki oceny technicznej (JOT) powołanej do wydawania europejskich ocen technicznych (EOT) oraz opracowywania europejskich dokumentów oceny (EDO), będących podstawą do wydawania EOT,
 • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w obszarze prac naukowych, badawczo-rozwojowych, usług badawczych, ekspertyz, opinii, doradztwa i szkoleń z zakresu przerobu drewna i kompozytów drzewnych,
 • Laboratorium Badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 088),
 • Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 098),
 • status koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego,
 • status ośrodka Krajowego Systemu Usług dla MŚP nr 15/33/2012/341 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług szkoleniowych

INTERLAS s.c. Danuta Wnuk i Elżbieta Back

INTERLAS s.c. Danuta Wnuk i Elżbieta Back
Dębowa Góra 3a
11-015 Olsztynek

Telefon: +48 89 519 00 59
Fax: +48 89 519 00 59
E-mail: interlas@pro.onet.pl
www.interlas.pl

Profil produkcji:
- tarcica i wyroby z drewna iglastego

JACK-DREW PPD IMPORT-EKSPORT

JACK-DREW PPD IMPORT-EKSPORT
ul. Niechorska 4
72-300 Gryfice

Telefon: +48 91 3848697
Fax: +48 91 3848697
E-mail: jackdrew@wp.pl
www.jackdrew.pl

Profil produkcji:
- tarcica i wyroby z drewna iglastego
- materiały podłogowe
- palety i elementy palet
- handel materiałami drzewnymi

Jagram-Pro S.A.

Jagram-Pro S.A.
ul. Leśna 16
14-240 Susz

Telefon: +48 55 27 86 264
fax +48 55 27 86 051
www.jagram.pl
e-mail: office@jagram.pl

Profil działalności:
- wyroby klejone 

Pokaż opis

Opis

Jagram-Pro S.A. jest wiodącym, europejskim producentem elementów gięto-klejonych. Elastyczność wobec potrzeb klienta, indywidualne podejście do realizacji zleceń, krótkie terminy realizacji oraz ogromna różnorodność asortymentu, to główne elementy strategii firmy. Obecne możliwości produkcyjne firmy to 180 tys. sztuk łuków miesięcznie, 1000 różnych form i kształtów, od 40 cm długości do 15 m ? najmniejszy promień gięcia to R-15 cm!

Jap Trading Sp. z o.o.

ul. W. Reymonta 28
65-850 Zielona Góra
Tel. +48 68 375 10 37
e-mail: biuro@japtrading.pl
www.japtrading.pl

JAWID Janusz Wideński

ul. Spacerowa obok nr 294
43-392 Międzyrzecze Górne
tel./fax: +48 33 8155 755
e-mail: biuro@jawid.eu
www.jawid.eu

JAWOR Antoni Jan Gawiński

ul. Grunwaldzka 87  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. +48 56 474 80 84
fax: +48 56 474 80 85
www.jawor-parkiet.pl/
e-mail: sekretariat@jawor-parkiet.pl

JP Promis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

JP Promis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sczanieckiej 9a/5
60-215 Poznań

Telefon: +48 61 849 09 32
Fax: +48 61 623 21 76
E-mail:biuro@jppromis.pl
www.jppromis.pl

Profil produkcji:
- tarcica i wyroby z drewna liściastego

Pokaż opis

Opis

JP Promis  jest importerem i przetwórcą drewna, przede wszystkim gatunków pochodzenia europejskiego. Podstawowymi asortymentami w handlu i produkcji są dąb i jesion, a uzupełniająco posiadamy w ofercie dąb czerwony, olchę, brzozę, czereśnię oraz gatunki iglaste.

Rozpoczęliśmy działalność handlową w 2003 roku, rozwijając import surowców drzewnych do Polski dla przemysłu tartacznego, płytowego i papierniczego. Najważniejsze kierunki pochodzenia wymienionych surowców to Ukraina i Rosja, lecz przedmiotem handlu jest również drewno ze Słowacji, Rumunii i Niemiec.

Rosnący popyt na różnego rodzaju produkty z drewna przetworzonego, jak również szeroko rozwinięta współpraca z sektorem leśno-drzewnym Ukrainy zdecydowały o zlokalizowaniu naszych zakładów produkcyjnych - w miejscowości Sławuta na Ukrainie i w Kobylinie w Wielkopolsce.

JP Promis lokuje sprzedaż swoich towarów i produktów zarówno w Polsce, jak i eksportując do klientów z zagranicy, m.in. z Hiszpanii, Belgii, Niemiec i Austrii.

W rozwoju współpracy z klientami z państw Unii Europejskiej szczególnego znaczenia nabiera przyznany JP Promis w dniu 29 maja 2008 roku certyfikat Forestward Stewardship Council (FSC).

KABEX M i K Bogunia Sp. j.

KABEX M i K Bogunia Sp. j.
ul. Żurawska 41
42-253 Janów

Telefon: +48 34 32 78 252
Fax: +48 34 32 78 057
E-mail: kabex@kabex.com.pl
www.kabex.com.pl

Profil produkcji:
- materiały podłogowe
- wyposażenie ogrodów

Strony: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > 
Na stronie: